ONLINE Semináře

 • Domů
 • ONLINE Semináře
on-line seminář.jpg

Střet zájmů veřejných funkcionářů

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Jiří Kapras

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 26. 10. 2021
on-line seminář.jpg

Procesní obstrukce v judikatuře - online

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 26. 10. 2021
on-line seminář.jpg

Bytové spoluvlastnictví po novele občanského zákoníku s účinností od 1. 7. 2020 - online

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 29. 10. 2021
on-line seminář.jpg

Problematické otázky v matriční praxi - Uznávání cizozemských listin a rozhodnutí

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Bc. Karolína Kofroňová

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 2. 11. 2021
on-line seminář.jpg

Vady stavby - vadné plnění smlouvy o dílo

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.

 • 1.900,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 2. 11. 2021
on-line seminář.jpg

Elektronické zadávání veřejných zakázek

 • ON-LINE seminář

Přednáší: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 4. 11. 2021
on-line seminář novinka.jpg

NOVÝ ZÁKON O ODPADECH VČETNĚ VYHLÁŠKY O PODROBNOSTECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Zuzana Svobodová, Ph. D.

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 4. 11. 2021
on-line seminář.jpg

Návykové látky v dopravě online seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Anna Kůrková

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 4. 11. 2021 (původní termín 21. 10. 2021)
on-line seminář.jpg

Vidimace a legalizace – ON LINE seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Bc. Andrea Gotthardová

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 5. 11. 2021
on-line seminář.jpg

Základy daňové exekuce v praxi obecních úřadů

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Ing. Radka Malinová

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 9. 11. 2021
on-line seminář.jpg

Doručování ve veřejné správě - aktuální poznatky z praxe a judikatury správních soudů - online

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. David Marek

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 9. 11. 2021
on-line seminář.jpg

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a vazby ke správnímu řádu, přestupkovému zákonu, informačním zákonům a dalším předpisům - onlie

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 9. 11. 2021
on-line seminář.jpg

Měření rychlosti vozidel a přestupky související

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Petr Hrdlička

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 11. 11. 2021
on-line seminář.jpg

Spisová služba - Elektronické podpisy, pečetě a časová razítka

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Jan Frk

 • 1.400,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 11. 11. 2021
on-line seminář.jpg

Přestupky v silničním provozu ve vazbě na judikaturu

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Petr Hrdlička

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 16. 11. 2021
on-line seminář.jpg

Právo stavby a ostatní věcná práva k pozemku - prakticky a přehledně

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 16. 11. 2021
on-line seminář.jpg

Stavby na cizích pozemcích - online seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 18. 11. 2021
on-line seminář.jpg

Volby od A do Z - online seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Bc. Andrea Gotthardová

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 19. 11. 2021
on-line seminář novinka.jpg

Zákon o silničním provozu a jeho změny

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Jana Budíková

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 23. 11. 2021
on-line seminář.jpg

Problematické otázky v matriční praxi

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Bc. Karolína Kofroňová

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 23. 11. 2021
on-line seminář.jpg

Technický dozor investora a jeho výkon ve veřejné správě

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Petra Adámková, Ph.D.

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 23. 11. 2021 (PŮVODNÍ TERMÍN 5. 10. 2021)
on-line seminář.jpg

Oceňování věcných břemen a práva stavby

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Ing. Petr Ort, Ph.D.

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 25. 11. 2021
on-line seminář.jpg

Stavební zákon a nepovolená stavební činnost

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Stanislava Neubauerová a JUDr. Jana Vašíková

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 25. 11. 2021
on-line seminář.jpg

Veřejná podpora v praxi veřejné správy - aktuální otázky

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Michael Kincl

 • 1.600,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH)
 • 26. 11. 2021
on-line seminář novinka.jpg

Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les v praxi

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 30. 11. 2021
on-line seminář.jpg

Řízení o přestupcích v praxi - online seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. David Marek

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 30. 11. 2021
on-line seminář novinka.jpg

Stavební zákon – příprava a povolování staveb v režimu nového stavebního zákona

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Petra Adámková, Ph.D.

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 30. 11. 2021
on-line seminář.jpg

Obec jako pronajímatel bytů - on-line seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 2. 12. 2021
on-line seminář.jpg

Evidence obyvatel a rušení trvalého pobytu – správní řízení od A do Z

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Bc. Andrea Gotthardová

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 3. 12. 2021
on-line seminář novinka.jpg

Vybrané instituty daňového řádu pro správu místních poplatků

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Ing. Radka Malinová

 • 1.600,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH)
 • 7. 12. 2021
on-line seminář.jpg

Kontrolní činnosti při provádění stavby

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.

 • 1.900,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 7. 12. 2021
on-line seminář.jpg

Aplikace stavebního zákona ve vztahu k občanskému zákoníku

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 8. 12. 2021
on-line seminář.jpg

Veřejné zakázky malého rozsahu

 • ON-LINE seminář

Přednáší: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 9. 12. 2021
on-line seminář.jpg

Nový zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Jan Frk

 • 1.400,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 9. 12. 2021
on-line seminář.jpg

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich na úseku životního prostředí

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 14. 12. 2021