ONLINE Semináře

 • Domů
 • ONLINE Semináře
on-line seminář novinka.jpg

Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les v praxi

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 30. 11. 2021
on-line seminář.jpg

Řízení o přestupcích v praxi - online seminář

 • ON-LINE seminář

!!! ZMĚNA TERMÍNU - NOVÝ TERMÍN 17. 12. 2021 OD 10:00 DO 14:30 !!! Přednáší: Mgr. David Marek

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 17. 12. 2021 (původní termín 30. 11. 2021)
on-line seminář novinka.jpg

Stavební zákon – příprava a povolování staveb v režimu nového stavebního zákona

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Petra Adámková, Ph.D.

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 30. 11. 2021
on-line seminář.jpg

Obec jako pronajímatel bytů - on-line seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 2. 12. 2021
on-line seminář.jpg

Návykové látky v dopravě online seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Anna Kůrková

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 2. 12. 2021 (původní termín 4. 11. 2021)
on-line seminář novinka.jpg

Poplatky za komunální odpad - online seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Ing. Radka Malinová

 • 1.300,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 2. 12. 2021
on-line seminář novinka.jpg

Aktuální judikatura v oblasti stavebního práva

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Stanislava Neubauerová a JUDr. Jana Vašíková JUDr.

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 3. 12. 2021
on-line seminář novinka.jpg

Vybrané instituty daňového řádu pro správu místních poplatků

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Ing. Radka Malinová

 • 1.600,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH)
 • 7. 12. 2021
on-line seminář.jpg

Kontrolní činnosti při provádění stavby

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.

 • 1.900,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 7. 12. 2021
on-line seminář.jpg

Projektová dokumentace, související činnosti a vazba na novelu stavebního zákona 2021/2022

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Ing. Jiří Blažek

 • 1.600,- Kč/1 osoba (včetně 21% DPH)
 • 7. 12. 2021
on-line seminář.jpg

Aplikace stavebního zákona ve vztahu k občanskému zákoníku

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 8. 12. 2021
on-line seminář.jpg

Veřejné zakázky malého rozsahu

 • ON-LINE seminář

Přednáší: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 9. 12. 2021
on-line seminář.jpg

Nový zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Jan Frk

 • 1.400,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 9. 12. 2021
on-line seminář.jpg

Zákon č. 251/2016 Sb. – rozbor skutkových podstat přestupků a konzultace na toto téma

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Petra Střechová

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 10. 12. 2021
on-line seminář.jpg

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich na úseku životního prostředí

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 14. 12. 2021
on-line seminář novinka.jpg

Stavební veřejné zakázky - online seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 17. 12. 2021
on-line seminář.jpg

Bytové spoluvlastnictví po novele občanského zákoníku s účinností od 1. 7. 2020 - online

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 17. 12. 2021 (původní termín 29. 10. 2021)