ONLINE Semináře

 • Domů
 • ONLINE Semináře
on-line seminář novinka.jpg

Nadlimitní veřejné zakázky – webinář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 26. 9. 2023
on-line seminář novinka.jpg

Katastr nemovitostí a věcná břemena v souvislostech

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Ing. Dana Tollingerová, Ph. D.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 26. 9. 2023
on-line seminář.jpg

Problematické otázky v matriční praxi

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Bc. Karolína Kofroňová

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 26. 9. 2023
on-line seminář.jpg

Příprava staveb ve vazbě na nový stavební zákon z pohledu veřejné správy

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Petra Adámková, Ph.D.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 3. 10. 2023
on-line seminář novinka.jpg

Obec jako pronajímatel a propachtovatel nemovitého majetku (s výjimkou nájmu pro bydlení)

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

 • 1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH)
 • 3. 10. 2023
on-line seminář novinka.jpg

Daňové milostivé léto a místní poplatky - webinář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Ing. Radka Malinová

 • 1.600,- Kč/1 osoba (včetně 21% DPH)
 • 4. 10. 2023
on-line seminář novinka.jpg

Přestupky podle zákona o ochraně přírody a krajiny s judikaturou

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 5. 10. 2023
on-line seminář.jpg

Střet zájmů veřejných funkcionářů

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Jiří Kapras

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 5. 10. 2023
on-line seminář.jpg

Vady stavby - vadné plnění smlouvy o dílo

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.

 • 2.000,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 6. 10. 2023
on-line seminář.jpg

Veřejné zakázky malého rozsahu

 • ON-LINE seminář

Přednáší: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 10. 10. 2023
on-line seminář.jpg

VODOVODY A KANALIZACE - ONLINE SEMINÁŘ

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Ing. Miloslava Melounová

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 10. 10. 2023
on-line seminář novinka.jpg

Správní řád v praxi - on-line seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 10. 10. 2023
on-line seminář.jpg

Stavební zákon a nepovolená stavební činnost - podle současného a nového stavebního zákona

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Stanislava Neubauerová a JUDr. Jana Vašíková

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 12. 10. 2023
on-line seminář.jpg

Obec jako řádný hospodář při správě nemovitého majetku

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 12. 10. 2023
on-line seminář.jpg

Spisová služba - Elektronické podpisy, pečetě a časová razítka

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Jan Frk

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 12. 10. 2023
on-line seminář.jpg

Občanské průkazy a cestovní doklady

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Veronika Zalomová

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 13. 10. 2023
on-line seminář novinka.jpg

Procesní novela zákona o místních poplatcích - webinář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Ing. Radka Malinová a Mgr. Jan Ščučka

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 13. 10. 2023
on-line seminář.jpg

Doručování ve veřejné správě - aktuální poznatky z praxe a judikatury správních soudů - online

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. David Marek

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 17. 10. 2023
on-line seminář.jpg

Vybrané instituty daňového řádu pro správu místních poplatků

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Ing. Radka Malinová

 • 1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH)
 • 17. 10. 2023
on-line seminář.jpg

NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON – online seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 18. 10. 2023
on-line seminář.jpg

Měření rychlosti vozidel a přestupky související

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Petr Hrdlička

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 19. 10. 2023
on-line seminář.jpg

Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les v praxi

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 19. 10. 2023
on-line seminář novinka.jpg

Odstraňování autovraků a ostatních vozidel- webinář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. et Mgr. Roman Dokoupil

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 20. 10. 2023
on-line seminář novinka.jpg

Velká novela zákona o zadávání veřejných zakázek

 • ON-LINE seminář

Přednáší: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 24. 10. 2023
on-line seminář novinka.jpg

Řidičské průkazy - Námitkové řízení proti záznamu bodů v registru řidičů

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Lenka Mrázová, DiS.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 26. 10. 2023
on-line seminář.jpg

Oceňování věcných břemen, práva stavby a závady

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Ing. Petr Ort, Ph.D.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 26. 10. 2023
on-line seminář.jpg

Přestupky na úseku střetu zájmů - online seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Jiří Kapras

 • 1.400,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 26. 10. 2023
on-line seminář.jpg

Návykové látky v dopravě online seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Anna Kůrková

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 27. 10. 2023
on-line seminář.jpg

Procesní obstrukce v judikatuře - online

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 31. 10. 2023
on-line seminář novinka.jpg

Nový stavební zákon, Změnový zákon a JES

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Petra Adámková

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 31. 10. 2023
on-line seminář novinka.jpg

Novinky v zákoně o silničním provozu se zaměřením na „nové“ skutkové podstaty přestupků od 1. 1. 2024.

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Petr Hrdlička

 • 1.900,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 9. 11. 2023