ONLINE Semináře

 • Domů
 • ONLINE Semináře
on-line seminář novinka.jpg

Nový stavební zákon a nové vyhlášky – ISSS, dokumentace staveb a obecné požadavky na stavby

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Petra Adámková

 • 1.900,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 27.8.2024
on-line seminář.jpg

Poplatky za komunální odpad a procesní novela - online seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Ing. Radka Malinová

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 29. 8. 2024
on-line seminář novinka.jpg

Provozování taxislužby (právní úprava, praktické postupy) - webinář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Ing. Leonard Doskočil

 • 1.900,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 3. 9. 2024
on-line seminář novinka.jpg

Správní řád v praxi a judikatuře - se zaměřením na řízení v prvním stupni

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 5. 9. 2024
on-line seminář novinka.jpg

Praktické postupy silničního správního úřadu při správním rozhodování v silničním hospodářství - webinář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Tomáš Květoň

 • 1.900,- Kč/1 osoba (včetně 21% DPH)
 • 5. 9. 2024
on-line seminář novinka.jpg

BIM - V POVOLOVACÍM PROCESU STAVEB - webinář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Ing. Michal Kovářík, Ph.D.

 • 1.900,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 6. 9. 2024
on-line seminář.jpg

Stavební veřejné zakázky - online seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 10. 9. 2024
on-line seminář.jpg

Vliv digitalizace veřejné správy na výkon matriční agendy

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Bc. Karolína Kofroňová

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 10. 9. 2024
on-line seminář.jpg

Střet zájmů veřejných funkcionářů

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Jiří Kapras

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 10. 9. 2024
on-line seminář.jpg

Daňová exekuce v praxi obecních úřadů

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Ing. Radka Malinová

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 12. 9. 2024
on-line seminář novinka.jpg

Jednotné environmentální stanovisko a změny zákonů na úseku životního prostředí, včetně změn účinných od 1. 7. 2024 (zákon č. 182/2024 Sb. - novela vodního zákona, zákon č. 183/2024 Sb. - novela zákona o ochraně ZPF)

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

 • 1.800,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH)
 • 12. 9. 2024
on-line seminář novinka.jpg

BIM PRO INVESTORY A DEVELOPERY- webinář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Ing. Michal Kovářík, Ph.D.

 • 2.000,- Kč/1 osoba (včetně 21% DPH)
 • 13. 9. 2024
on-line seminář.jpg

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a vazby ke správnímu řádu, přestupkovému zákonu, informačním zákonům a dalším předpisům - onlie

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 17. 9. 2024
on-line seminář novinka.jpg

Katastr nemovitostí a věcná břemena v souvislostech

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Ing. Dana Tollingerová, Ph. D.

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 17. 9. 2024
on-line seminář novinka.jpg

Nezbytná cesta a některé další zásahy do vlastnictví pozemků a staveb

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

 • 1.900,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 19. 9. 2024
on-line seminář.jpg

Příprava staveb ve vazbě na nový stavební zákon z pohledu veřejné správy

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Petra Adámková, Ph.D.

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 19. 9. 2024
on-line seminář.jpg

Návykové látky v dopravě online seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Anna Kůrková

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 20. 9. 2024
on-line seminář novinka.jpg

Český pravopis v úřední praxi - online seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Jan Táborský

 • 2.000,- Kč/1 osoba (včetně 21% DPH)
 • 20. 9. 2024
on-line seminář.jpg

Hospodaření a majetkoprávní jednání v prostředí obce

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Václav Chmelík

 • 1.900,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 24. 9. 2024
on-line seminář novinka.jpg

Řidičské průkazy a řidičská oprávnění - přestupky

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Lenka Mrázová, DiS.

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 26. 9. 2024
on-line seminář.jpg

KONTROLA A PŘESTUPKY V ODPADECH - webinář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Zuzana Svobodová, Ph. D.

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 26. 9. 2024
on-line seminář novinka.jpg

Odstraňování autovraků a ostatních vozidel- webinář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. et Mgr. Roman Dokoupil

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 27. 9. 2024
on-line seminář novinka.jpg

Moderní dopis a e-mail: efektivně od záměru k úpravě

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Jan Tábor

 • 2.000,- Kč/1 osoba (včetně 21% DPH)
 • 27. 9. 2024