ONLINE Semináře

 • Domů
 • ONLINE Semináře
on-line seminář.jpg

Pořádání veřejných sbírek optikou zákona č. 117/2001 Sb. a praxe.

 • ON-LINE seminář

!!! SEMINÁŘ SE Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ RUŠÍ !!!

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 2. 3. 2020
on-line seminář.jpg

Smluvní vztahy ve výstavbě - online seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová

 • 1.600,- Kč/1 osoba (včetně 21% DPH)
 • 3. 3. 2021
on-line seminář.jpg

Návykové látky v dopravě online seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Anna Kůrková

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 4. 3. 2021
on-line seminář.jpg

Střet zájmů veřejných funkcionářů

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Jiří Kapras

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 5. 3. 2021
on-line seminář.jpg

Aplikace stavebního zákona ve vztahu k občanskému zákoníku

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 10. 3. 2021
on-line seminář.jpg

SVJ A NEPLATIČI - online seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

 • 1.200,- Kč/1 osoba (včetně 21% DPH)
 • 10. 3. 2021
on-line seminář.jpg

Občanské průkazy a cestovní doklady

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Veronika Zalomová

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 12. 3. 2021
on-line seminář.jpg

Technický dozor investora a jeho výkon ve veřejné správě

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Petra Adámková, Ph.D.

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 16. 3. 2021
on-line seminář.jpg

Přestupky v silničním provozu ve vazbě na judikaturu

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Petr Hrdlička

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 18. 3. 2021
on-line seminář.jpg

Evidence obyvatel a rušení trvalého pobytu – správní řízení od A do Z

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Bc. Andrea Gotthardová

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 19. 3. 2021
on-line seminář.jpg

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a vazby ke správnímu řádu, přestupkovému zákonu, informačním zákonům a dalším předpisům - onlie

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 23. 3. 2021
on-line seminář.jpg

Doručování ve veřejné správě - aktuální poznatky z praxe a judikatury správních soudů - online

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. David Marek

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 23. 3. 2021
on-line seminář.jpg

Připravované změny na úseku matrik

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Bc. Karolína Kofroňová

 • 1.200,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH)
 • 25. 3. 2021
on-line seminář.jpg

Nájem bytu a domu za účelem bydlení - aktuálně, podrobně a v souvislostech

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 25. 3. 2021
on-line seminář.jpg

Spisová služba - online seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Jan Frk

 • 1.300,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 26. 3. 2021
on-line seminář.jpg

Efektivní úředník_ SOFT SKILLS seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Bc. Karolína Kofroňová

 • 600,- Kč/1 osoba (včetně 21% DPH)
 • 26. 3. 2021
on-line seminář.jpg

ORGÁNY SVJ A JEJICH ROZHODOVÁNÍ - online seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

 • 1.200,- Kč/1 osoba (včetně 21% DPH)
 • 31. 3. 2021
on-line seminář.jpg

Přestupkové řízení o přestupcích dle zákona č. 251/2016 Sb.

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Lenka Mrázová, DiS.

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 6. 4. 2021
on-line seminář.jpg

Správní trestání na úseku stavebního řádu

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 7. 4. 2021
on-line seminář.jpg

Právo stavby a ostatní věcná práva k pozemku - prakticky a přehledně

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 8. 4. 2021
on-line seminář.jpg

Tvorba rozhodnutí o přestupku - online

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. David Marek

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 13. 4. 2021
on-line seminář.jpg

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V ODPADECH (účinnost leden 2021)

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Zuzana Svobodová, Ph. D.

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 13. 4. 2021
on-line seminář.jpg

Správa místních poplatků s důrazem na změny po novelách (účinnost od 1. ledna 2021)

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Ing. Radka Malinová a Mgr. Jan Ščučka

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 15. 4. 2021
on-line seminář.jpg

Procesní obstrukce v judikatuře - online

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 16. 4. 2021
on-line seminář.jpg

Spisová služba - Elektronické podpisy, pečetě a časová razítka

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Jan Frk

 • 1.300,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 16. 4. 2021
on-line seminář.jpg

Kontrolní činnosti při provádění stavby

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.

 • 1.900,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 20. 4. 2021
on-line seminář.jpg

Správní řízení pro matrikářky/matrikáře

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Bc. Karolína Kofroňová

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 27. 4. 2021
on-line seminář.jpg

Zákon č. 251/2016 Sb. – rozbor skutkových podstat přestupků a konzultace na toto téma

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Ing. Mgr. Jan Strakoš

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 27 .4 2021
on-line seminář.jpg

Stavební zákon – aktuální přehled úpravy územního, společného a stavebního řízení

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 27. 4. 2021
on-line seminář.jpg

CO BY MĚLO BÝT VE STANOVÁCH SVJ - online

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

 • 1.200,- Kč/1 osoba (včetně 21% DPH)
 • 28. 4. 2021
on-line seminář.jpg

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich na úseku životního prostředí

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 29. 4. 2021
on-line seminář.jpg

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA A JEHO ZMĚNY - online seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

 • 1.200,- Kč/1 osoba (včetně 21% DPH)
 • 5. 5. 2021
on-line seminář.jpg

Základy daňové exekuce v praxi obecních úřadů

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Ing. Radka Malinová

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 13. 5. 2021