ONLINE Semináře

 • Domů
 • ONLINE Semináře
on-line seminář.jpg

Přestupkové řízení o přestupcích dle zákona č. 251/2016 Sb.

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Lenka Mrázová, DiS.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 21. 3. 2023
on-line seminář novinka.jpg

Návykové látky v dopravě z pohledu soudního znalce - webinář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Andrea Brzobohatá, Ph. D.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 21. 3. 2023
on-line seminář.jpg

Projektová dokumentace, související činnosti a vazba na novelu stavebního zákona 2021/2022/2023

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Ing. Jiří Blažek

 • 1.700,- Kč/1 osoba (včetně 21% DPH)
 • 23. 3. 2023
on-line seminář.jpg

Střet zájmů veřejných funkcionářů

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Jiří Kapras

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 23. 3. 2023
on-line seminář novinka.jpg

Úředně ověřený elektronický podpis + Osvědčení o digitálním úkonu

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Jan Frk Odborník v oblasti

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 23. 3. 2023
on-line seminář novinka.jpg

Koncentrační zásada a lhůty ve veřejném stavebním právu

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Stanislava Neubauerová a JUDr. Jana Vašíková

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 24. 3. 2023
on-line seminář novinka.jpg

Správní soudnictví pohledem žalovaného správního orgánu

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Radislav Bražina, Ph.D.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 24. 3. 2023
on-line seminář novinka.jpg

Zákon o odpadech - povinnosti a odpovědnost za přestupky

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Zuzana Svobodová, Ph. D.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 28. 3. 2023
on-line seminář.jpg

Základy daňové exekuce v praxi obecních úřadů

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Ing. Radka Malinová

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 28. 3. 2023
on-line seminář novinka.jpg

Propojení zákona o registru smluv se zákonem o zadávání veřejných zakázek

 • ON-LINE seminář

Přednáší: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

 • 1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH)
 • 30. 3. 2023
on-line seminář.jpg

Katastr nemovitostí v souvislostech

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Ing. Dana Tollingerová, Ph. D.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 30. 3. 2023
on-line seminář.jpg

Jak psát správně rozhodnutí - se zaměřením na přestupky podle zákona o silničním provozu

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Anna Kůrková

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 4. 4. 2023
on-line seminář.jpg

Aplikace stavebního zákona ve vztahu k občanskému zákoníku

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 4. 4. 2023
on-line seminář novinka.jpg

Elektronický stavební deník - teorie v praxi

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Petra Adámková, Ph.D. a

 • 1.900,- Kč/1 osoba (včetně 21% DPH)
 • 4. 4. 2023
on-line seminář.jpg

Procesní obstrukce v judikatuře - online

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 6. 4. 2023
on-line seminář.jpg

Veřejné zakázky aktuálně – Odpovědné veřejné zadávání

 • ON-LINE seminář

Přednáší: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 6. 4. 2023
on-line seminář.jpg

Přestupky v silničním provozu ve vazbě na judikaturu

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Petr Hrdlička

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 13. 4. 2023
on-line seminář.jpg

Správní řízení pro matrikářky/matrikáře

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Bc. Karolína Kofroňová

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 13. 4. 2023
on-line seminář.jpg

Kontrolní činnosti při provádění stavby

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.

 • 2.000,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 14. 4. 2023
on-line seminář.jpg

Doručování ve veřejné správě - aktuální poznatky z praxe a judikatury správních soudů - online

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. David Marek

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 18. 4. 2023
on-line seminář.jpg

Obec jako řádný hospodář při správě nemovitého majetku

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 18. 4. 2023
on-line seminář.jpg

NOVÁ ODPADOVÁ LEGISLATIVA (včetně aktuálních novel odpadových vyhlášek (č. 445/2022 Sb.))

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Zuzana Svobodová, Ph. D.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 20. 4. 2023
on-line seminář novinka.jpg

Konverze dokumentů a změny datových formátů

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Jan Frk

 • 1.500,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 20. 4. 2023
on-line seminář.jpg

Smlouva o dílo ve stavebnictví a nový stavební zákon z pohledu investora veřejné správy

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Petra Adámková

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 25. 4. 2023
on-line seminář.jpg

Místní a účelové komunikace - online seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Ing. Jiří Blažek

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 26. 4. 2023
on-line seminář novinka.jpg

Oceňování nemovitostí pro veřejnou správu

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Ing. Petr Ort, Ph.D.

 • 1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH)
 • 27. 4. 2023
on-line seminář novinka.jpg

Řidičské průkazy - Námitkové řízení proti záznamu bodů v registru řidičů

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Lenka Mrázová, DiS.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 27. 4. 2023
on-line seminář novinka.jpg

Aktuální judikatura na úseku ochrany přírody a krajiny

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Olga Svobodová, Ph. D.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 28. 4. 2023