ONLINE Semináře

 • Domů
 • ONLINE Semináře
on-line seminář.jpg

Tvorba rozhodnutí o přestupku - online

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. David Marek

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 22. 10. 2020
on-line seminář.jpg

Zákon o svobodném přístupu k informacím, novela č. 111/2019 Sb. (informační příkaz), vládní návrh novely (zneužití práva na informace, záloha na úhradu nákladů)

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 29. 10. 2020
on-line seminář.jpg

Problematické otázky v matriční praxi - Uznávání cizozemských listin a rozhodnutí

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Bc. Karolína Kofroňová

 • 1.200,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 30. 10. 2020
on-line seminář.jpg

Doručování ve veřejné správě - aktuální poznatky z praxe a judikatury správních soudů - online

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. David Marek

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 3. 11. 2020
on-line seminář.jpg

Veřejná podpora v praxi veřejné správy

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Michael Kincl

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 5. 11. 2020
on-line seminář.jpg

Vidimace a legalizace – ON LINE seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Bc. Andrea Gotthardová

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 6. 11. 2020
on-line seminář.jpg

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a vazby ke správnímu řádu, přestupkovému zákonu, informačním zákonům a dalším předpisům - onlie

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 10. 11. 2020
on-line seminář.jpg

Zákon č. 251/2016 Sb. – rozbor skutkových podstat přestupků a konzultace na toto téma

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Ing. Mgr. Jan Strakoš

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 12. 11. 2020
on-line seminář.jpg

Návykové látky v dopravě – námitky účastníků v řízení

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Anna Kůrková

 • 1.300,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 13. 11. 2020
on-line seminář.jpg

Procesní obstrukce v judikatuře - online

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 19. 11. 2020
on-line seminář.jpg

Problematické otázky v matriční praxi – Určování otcovství

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Bc. Karolína Kofroňová

 • 1.200,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 20. 11. 2020
on-line seminář.jpg

Evidence obyvatel - Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a předpisy související

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Bc. Andrea Gotthardová

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 20. 11. 2020
on-line seminář.jpg

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V ODPADECH (očekávaná účinnost leden 2021)

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Zuzana Svobodová, Ph. D.

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 24. 11. 2020
on-line seminář.jpg

Zákon o ochraně přírody a krajiny – Dřeviny rostoucí mimo les – novely § 8, § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. a vyhlášky č. 189/2013 Sb. – Konzultace ke konkrétním případům

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

 • 1.200,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 26. 11. 2020
on-line seminář.jpg

Pořádání veřejných sbírek optikou zákona č. 117/2001 Sb. a praxe.

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Zuzana Šrámková

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 27. 11. 2020
on-line seminář.jpg

Kontrolní činnosti při provádění stavby

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.

 • 1.900,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 1. 12. 2020
on-line seminář.jpg

Přestupky v silničním provozu - aktuální judikatura

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Petr Hrdlička

 • 1.200,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 3. 12. 2020
on-line seminář.jpg

Zákon o ochraně přírody a krajiny – nejnovější judikatura a metodiky MŽP v reakci na novely zákona o drahách a vodního zákona

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

 • 1.200,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 4. 12. 2020
on-line seminář.jpg

Opatření obecné povahy – pohledem aktuální judikatury

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Radislav Bražina, Ph.D.

 • 1.200,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 10. 12. 2020
on-line seminář.jpg

Spisová služba - Elektronické podpisy, pečetě a časová razítka

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Jan Frk

 • 1.300,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 11. 12. 2020