ONLINE Semináře

 • Domů
 • ONLINE Semináře
on-line seminář novinka.jpg

Řidičské průkazy - Námitkové řízení proti záznamu bodů v registru řidičů

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Lenka Mrázová, DiS.

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 22. 2. 2024
on-line seminář.jpg

Spisová služba - Elektronické podpisy, pečetě a časová razítka

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Jan Frk

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 22. 2. 2024
on-line seminář novinka.jpg

Postup stavebního úřadu podle nového stavebního zákona a v přechodném období

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Stanislava Neubauerová a JUDr. Jana Vašíková

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 23. 2. 2024
on-line seminář novinka.jpg

Procesní novela zákona o místních poplatcích - webinář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Ing. Radka Malinová a Mgr. Jan Ščučka

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 27. 2. 2024
on-line seminář novinka.jpg

Správní řád v praxi - on-line seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 27. 2. 2024
on-line seminář.jpg

Zajišťování veřejných služeb v přepravě cestujících

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Ondřej Michalčík

 • 2.000,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 29. 2. 2024
on-line seminář novinka.jpg

Technický dozor stavebníka, dozor projektanta a jejich výkon ve veřejné správě v kontextu NSZ

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Petra Adámková

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 29. 2. 2024
on-line seminář novinka.jpg

Podlimitní veřejné zakázky – webinář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

 • 1.800,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH)
 • 5. 3. 2024
on-line seminář.jpg

Střet zájmů veřejných funkcionářů

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Jiří Kapras

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 5. 3. 2024
on-line seminář novinka.jpg

Odměňování členů zastupitelstev obcí v roce 2024 po novelizaci zákona o obcích

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Václav Chmelík

 • 1.900,- Kč/1 osoba (včetně 21% DPH)
 • 6. 3. 2024
on-line seminář.jpg

Obec a nájemné z bytů, úhrady služeb, včetně problematiky neplatičů

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 7. 3. 2024
on-line seminář.jpg

Oceňování věcných břemen, práva stavby a závady

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Ing. Petr Ort, Ph.D.

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 7. 3. 2024
on-line seminář novinka.jpg

Správní soudnictví pohledem žalovaného správního orgánu

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Radislav Bražina, Ph.D.

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 8. 3. 2024
on-line seminář.jpg

Kontrolní činnosti při provádění stavby

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.

 • 2.000,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 8. 3. 2024
on-line seminář.jpg

Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les v praxi

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 12. 3. 2024
on-line seminář novinka.jpg

Správní řízení pro ohlašovny - online seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Bc. Karolína Kofroňová

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 12. 3. 2024
on-line seminář.jpg

Dopravní nehody z pohledu správního orgánu ve vazbě na soudní judikaturu

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Petr Hrdlička

 • 2.000,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH)
 • 14. 3. 2024
on-line seminář novinka.jpg

Důkazy a dokazování v řízení o přestupcích - webinář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Lenka Mrázová

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 14. 3. 2024
on-line seminář novinka.jpg

Správní řízení pro neprávníky - webinář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Olga Svobodová, Ph. D.

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 15. 3. 2024
on-line seminář novinka.jpg

Výkon silničních správních úřadů, specifika správních řízení, rozhodnutí a úkonů podle závazné úpravy zákona o pozemních komunikacích, s účinností od 1.1.2024.

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Ladislav Hireš

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 19. 3. 2024
on-line seminář novinka.jpg

Úředně ověřený elektronický podpis nejen v CzechPOINTu

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Jan Frk

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 19. 3. 2024
on-line seminář novinka.jpg

Řádné a mimořádné opravné prostředky ve správním řízení - webinář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. David Marek

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 21. 3. 2024
on-line seminář.jpg

Příprava staveb ve vazbě na nový stavební zákon z pohledu veřejné správy

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Petra Adámková, Ph.D.

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 21. 3. 2024
on-line seminář.jpg

Aktuální judikatura v oblasti stavebního práva

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Stanislava Neubauerová a JUDr. Jana Vašíková JUDr.

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 22. 3. 2024
on-line seminář.jpg

Správní uvážení a správní orgány - online seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Radislav Bražina, Ph.D.

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 22. 3. 2024
on-line seminář.jpg

Poplatky za komunální odpad - online seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Ing. Radka Malinová

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 26. 3. 2024
on-line seminář novinka.jpg

Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 26. 3. 2024
on-line seminář.jpg

Jak psát správně rozhodnutí - se zaměřením na přestupky podle zákona o silničním provozu

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Anna Kůrková

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 26. 3. 2024
on-line seminář novinka.jpg

Nový stavební zákon, Změnový zákon a JES

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Petra Adámková

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 28. 3. 2024
on-line seminář novinka.jpg

Zákon o obcích – novela od 1. 1. 2024

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Václav Chmelík

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 28. 3. 2024