ONLINE Semináře

 • Domů
 • ONLINE Semináře
on-line seminář.jpg

Návykové látky v dopravě – námitky účastníků v řízení

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Anna Kůrková

 • 1.300,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 2. 12. 2020
on-line seminář.jpg

Přestupky v silničním provozu - aktuální judikatura

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Petr Hrdlička

 • 1.200,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 3. 12. 2020
on-line seminář.jpg

Zákon o ochraně přírody a krajiny – nejnovější judikatura a metodiky MŽP v reakci na novely zákona o drahách a vodního zákona

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

 • 1.200,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 4. 12. 2020
on-line seminář.jpg

Střet zájmů veřejných funkcionářů

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Jiří Kapras

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 8. 12. 2020
on-line seminář.jpg

Opatření obecné povahy – pohledem aktuální judikatury

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Radislav Bražina, Ph.D.

 • 1.200,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 10. 12. 2020
on-line seminář.jpg

Zákon č. 251/2016 Sb. – rozbor skutkových podstat přestupků a konzultace na toto téma

 • ON-LINE seminář

Z důvodu nemoci lektora stanoven náhradní termín 10. 12. 2020 (původní termín 12. 11. 2020)

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 10. 12. 2020
on-line seminář.jpg

Spisová služba - Elektronické podpisy, pečetě a časová razítka

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Jan Frk

 • 1.300,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 11. 12. 2020
on-line seminář.jpg

Aplikace stavebního zákona ve vztahu k občanskému zákoníku

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 14. 12. 2020
on-line seminář.jpg

Technický dozor investora a jeho výkon ve veřejné správě

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Petra Adámková, Ph.D.

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 15. 12. 2020
on-line seminář.jpg

Bytové spoluvlastnictví po novele občanského zákoníku s účinností od 1. 7. 2020 - online

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 16. 12. 2020
on-line seminář.jpg

Občanské průkazy a cestovní doklady

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Veronika Zalomová

 • 1.200,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 18. 12. 2020
on-line seminář.jpg

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V ODPADECH (očekávaná účinnost leden 2021)

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Zuzana Svobodová, Ph. D.

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 19. 1. 2021
on-line seminář.jpg

Volby od A do Z - online seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Bc. Andrea Gotthardová

 • 1.600,- Kč/1 osoba (včetně 21% DPH)
 • 22. 1. 2021
on-line seminář.jpg

Veřejné zakázky aktuálně - Změny v oblasti veřejných zakázek v roce 2021

 • ON-LINE seminář

Přednáší: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 26. 1. 2021
on-line seminář.jpg

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich na úseku životního prostředí

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 28. 1. 2021
on-line seminář.jpg

Problematické otázky v matriční praxi - Informační systémy veřejné správy v praxi matrik

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Bc. Karolína Kofroňová

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 29. 1. 2021
on-line seminář.jpg

Vady stavby - vadné plnění smlouvy o dílo

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.

 • 1.900,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 2. 2. 2021
on-line seminář.jpg

Stavební zákon – aktuální přehled úpravy územního, společného a stavebního řízení

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 3. 2. 2021
on-line seminář.jpg

Správní trestání pohledem judikatury správních soudů

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Radislav Bražina, Ph.D.

 • 1.600,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH)
 • 5. 2. 2021
on-line seminář.jpg

Řízení o přestupcích v praxi - online seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. David Marek

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 9. 2. 2021
on-line seminář.jpg

Problematické otázky v matriční praxi – Určování otcovství

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Bc. Karolína Kofroňová

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 11. 2. 2021
on-line seminář.jpg

Zákon o ochraně přírody a krajiny – aktuální legislativní vývoj, nejdůležitější judikatura a metodiky MŽP

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 18. 2. 2021
on-line seminář.jpg

Problematické otázky v matriční praxi - Uznávání cizozemských listin a rozhodnutí

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Bc. Karolína Kofroňová

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 23. 2. 2021
on-line seminář.jpg

Vidimace a legalizace – ON LINE seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Bc. Andrea Gotthardová

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 26. 2. 2021
on-line seminář.jpg

Pořádání veřejných sbírek optikou zákona č. 117/2001 Sb. a praxe.

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Zuzana Šrámková

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 2. 3. 2020