ONLINE Semináře

 • Domů
 • ONLINE Semináře
on-line seminář.jpg

Stavební zákon a nepovolená stavební činnost

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Stanislava Neubauerová a JUDr. Jana Vašíková

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 2. 2. 2023
on-line seminář.jpg

Zajišťování veřejných služeb v přepravě cestujících

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Ondřej Michalčík

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 2. 2. 2023
on-line seminář novinka.jpg

Správní řízení pro neprávníky - webinář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Olga Svobodová, Ph. D.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 3. 2. 2023
on-line seminář.jpg

Veřejné zakázky aktuálně - Změny v oblasti veřejných zakázek v roce 2023

 • ON-LINE seminář

Přednáší: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 3. 2. 2023
on-line seminář novinka.jpg

Zákon o ochraně přírody a krajiny v praxi územních samospráv

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 7. 2. 2023
on-line seminář novinka.jpg

Vady správního řízení a jejich náprava v praxi správních orgánů

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. David Marek

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 7. 2. 2023
on-line seminář.jpg

Přestupky v silničním provozu - aktuální judikatura

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Petr Hrdlička

 • 1.200,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 9. 2. 2023
on-line seminář.jpg

Vybrané instituty daňového řádu pro správu místních poplatků

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Ing. Radka Malinová

 • 1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH)
 • 9. 2. 2023
on-line seminář.jpg

Zákon o silničním provozu a jeho změny

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Jana Budíková

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 10. 2. 2023
on-line seminář.jpg

Hmotný a nehmotný majetek – on-line seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Ing. Jiří Blažek

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 10. 2. 2023
on-line seminář.jpg

Řidičské průkazy – Rozhodování na úseku řidičských průkazů

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Lenka Mrázová, DiS.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 14. 2. 2023
on-line seminář.jpg

Technický dozor stavebníka (investora) a jeho výkon ve veřejné správě

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Petra Adámková, Ph.D.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 14. 2. 2023
on-line seminář novinka.jpg

Obec a nájemné z bytů, úhrady služeb, včetně problematiky neplatičů

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 16. 2. 2023
on-line seminář.jpg

Spisová služba - Elektronické podpisy, pečetě a časová razítka

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Jan Frk

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 16. 2. 2023
on-line seminář.jpg

Správní trestání pohledem judikatury správních soudů

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Radislav Bražina, Ph.D.

 • 1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH)
 • 17. 2. 2023
on-line seminář.jpg

Veřejné zakázky malého rozsahu

 • ON-LINE seminář

Přednáší: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 21. 2. 2023
on-line seminář novinka.jpg

Správní řízení pro ohlašovny - online seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Bc. Karolína Kofroňová

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 21. 2. 2023
on-line seminář novinka.jpg

Smlouva o dílo ve stavebnictví a nový stavební zákon z pohledu investora veřejné správy

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Petra Adámková

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 22. 2. 2023
on-line seminář.jpg

Aktuální judikatura v oblasti stavebního práva

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Stanislava Neubauerová a JUDr. Jana Vašíková JUDr.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 23. 2. 2023
on-line seminář.jpg

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a vazby ke správnímu řádu, přestupkovému zákonu, informačním zákonům a dalším předpisům - onlie

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 23. 2. 2023
on-line seminář novinka.jpg

Obce, kraje a zákon o odpadech - online seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Zuzana Svobodová, Ph. D.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 28. 2. 2023
on-line seminář.jpg

MÍSTNÍ KOMUNIKACE dle závazné úpravy zákona o pozemních komunikacích

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Ladislav Hireš

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 28. 2. 2023
on-line seminář.jpg

Stavební zákon – aktuální přehled úpravy územního, společného a stavebního řízení

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 1. 3. 2023
on-line seminář.jpg

Návykové látky v dopravě online seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Anna Kůrková

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 2. 3. 2023
on-line seminář.jpg

Právo stavby a ostatní věcná práva k pozemku - prakticky a přehledně

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 2. 3. 2023
on-line seminář.jpg

Tvorba rozhodnutí o přestupku - online

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. David Marek

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 7. 3. 2023
on-line seminář novinka.jpg

Vliv digitalizace veřejné správy na výkon matriční agendy

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Bc. Karolína Kofroňová

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 9. 3. 2023
on-line seminář.jpg

Oceňování věcných břemen, práva stavby a závady

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Ing. Petr Ort, Ph.D.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 9. 3. 2023
on-line seminář novinka.jpg

Základy právní úpravy, lesnictví, myslivosti a rybářství - webinář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Olga Svobodová, Ph. D.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 10. 3. 2023
on-line seminář.jpg

Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les v praxi

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 14. 3. 2023
on-line seminář.jpg

Stavební veřejné zakázky - online seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 14. 3. 2023
on-line seminář.jpg

Dopravní nehody z pohledu správního orgánu ve vazbě na soudní judikaturu

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Petr Hrdlička

 • 1.800,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH)
 • 16. 3. 2023
on-line seminář novinka.jpg

Výkon silničních správních úřadů, specifika správních řízení, rozhodnutí a úkonů podle závazné úpravy zákona o pozemních komunikacích

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Ladislav Hireš

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 16. 3. 2023
on-line seminář.jpg

Vady stavby - vadné plnění smlouvy o dílo

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.

 • 2.000,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 17. 3. 2023