ONLINE Semináře

 • Domů
 • ONLINE Semináře
on-line seminář.jpg

Přestupky v silničním provozu ve vazbě na judikaturu

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Petr Hrdlička

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 6. 10. 2022
on-line seminář novinka.jpg

Úředně ověřený elektronický podpis + Osvědčení o digitálním úkonu

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Jan Frk

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 6. 10. 2022
on-line seminář novinka.jpg

Správní soudnictví pohledem žalovaného správního orgánu

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Radislav Bražina, Ph.D.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 7. 10. 2022
on-line seminář.jpg

Zákon o silničním provozu a jeho změny

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Jana Budíková

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 11. 10. 2022
on-line seminář.jpg

Návykové látky v dopravě online seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Anna Kůrková

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 13. 10. 2022
on-line seminář novinka.jpg

Obec a nájemné z bytů, úhrady služeb, včetně problematiky neplatičů

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 13. 10. 2022
on-line seminář.jpg

Vady stavby - vadné plnění smlouvy o dílo

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.

 • 1.900,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 14. 10. 2022
on-line seminář novinka.jpg

Vliv digitalizace veřejné správy na výkon matriční agendy

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Bc. Karolína Kofroňová

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 14. 10. 2022
on-line seminář.jpg

Tvorba rozhodnutí o přestupku - online

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. David Marek

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 18. 10. 2022
on-line seminář.jpg

VODOVODY A KANALIZACE - ONLINE SEMINÁŘ

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Ing. Miloslava Melounová

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 18. 10. 2022
on-line seminář.jpg

Vybrané instituty daňového řádu pro správu místních poplatků

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Ing. Radka Malinová

 • 1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH)
 • 18. 10. 2022
on-line seminář.jpg

Stavební zákon – aktuální přehled úpravy územního, společného a stavebního řízení

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 19. 10. 2022
on-line seminář.jpg

Analýza realitního trhu - online seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Ing. Petr Ort, Ph.D.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (včetně 21% DPH)
 • 20. 10. 2022
on-line seminář.jpg

Aktuální judikatura v oblasti stavebního práva

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Stanislava Neubauerová a JUDr. Jana Vašíková JUDr.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 20. 10. 2022
on-line seminář.jpg

Investorsko-inženýrská činnost a realizace staveb

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Ing. Jiří Blažek

 • 1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH)
 • 21. 10. 2022
on-line seminář novinka.jpg

Uveřejňování smluv podle zákona o registru smluv

 • ON-LINE seminář

Přednáší: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 25. 10. 2022
on-line seminář.jpg

Zákon o odpadech a související předpisy v praxi

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Zuzana Svobodová, Ph. D.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 25. 10. 2022
on-line seminář.jpg

Právo stavby a ostatní věcná práva k pozemku - prakticky a přehledně

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 27. 10. 2022
on-line seminář.jpg

Přestupkové řízení o přestupcích dle zákona č. 251/2016 Sb.

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Lenka Mrázová, DiS.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 1. 11. 2022
on-line seminář novinka.jpg

Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les v praxi

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 1. 11. 2022
on-line seminář.jpg

Měření rychlosti vozidel a přestupky související

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Petr Hrdlička

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 3. 11. 2022
on-line seminář.jpg

Procesní obstrukce v judikatuře - online

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 3. 11. 2022
on-line seminář novinka.jpg

Přestupky na úseku střetu zájmů - online seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Jiří Kapras

 • 1.400,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 3. 11. 2022
on-line seminář novinka.jpg

Správní řízení pro neprávníky - webinář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Olga Svobodová, Ph. D.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 4. 11. 2022
on-line seminář.jpg

Katastr nemovitostí v souvislostech

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Ing. Dana Tollingerová, Ph. D.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 8. 11. 2022
on-line seminář.jpg

Technický dozor investora a jeho výkon ve veřejné správě

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Petra Adámková, Ph.D.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 8. 11. 2022
on-line seminář.jpg

Doručování ve veřejné správě - aktuální poznatky z praxe a judikatury správních soudů - online

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. David Marek

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 8. 11. 2022
on-line seminář.jpg

Problematické otázky v matriční praxi

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Bc. Karolína Kofroňová

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 10. 11. 2022
on-line seminář novinka.jpg

Smlouva o dílo ve stavebnictví a nový stavební zákon z pohledu investora veřejné správy

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Petra Adámková

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 10. 11. 2022
on-line seminář novinka.jpg

Stavební veřejné zakázky - online seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 10. 11. 2022
on-line seminář.jpg

Kontrolní činnosti při provádění stavby

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.

 • 1.900,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 11. 11. 2022
on-line seminář.jpg

Správní uvážení a správní orgány - online seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Radislav Bražina, Ph.D.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 11. 11. 2022
on-line seminář.jpg

Stavební zákon a nepovolená stavební činnost

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Stanislava Neubauerová a JUDr. Jana Vašíková

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 15. 11. 2022
on-line seminář.jpg

Aplikace stavebního zákona ve vztahu k občanskému zákoníku

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 16. 11. 2022
on-line seminář novinka.jpg

Zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí

 • ON-LINE seminář

Přednáší:

 • 1.700,- Kč/1 osoba (včetně 21% DPH)
 • 22. 11. 2022
on-line seminář.jpg

Změny jména a příjmení - ONLINE seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Bc. Karolína Kofroňová

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 22. 11. 2022
on-line seminář.jpg

Správa místních poplatků s důrazem na změny po novelách

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Ing. Radka Malinová a Mgr. Jan Ščučka

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 22. 11. 2022
on-line seminář novinka.jpg

Ustanovení občanského zákoníku s vazbou na agendu matrik

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Bc. Karolína Kofroňová

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 29. 11. 2022