ONLINE Semináře

 • Domů
 • ONLINE Semináře
on-line seminář.jpg

Veřejné zakázky aktuálně - Změny v oblasti veřejných zakázek v roce 2021

 • ON-LINE seminář

Přednáší: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 26. 1. 2021
on-line seminář.jpg

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich na úseku životního prostředí

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 28. 1. 2021
on-line seminář.jpg

Problematické otázky v matriční praxi - Informační systémy veřejné správy v praxi matrik

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Bc. Karolína Kofroňová

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 29. 1. 2021
on-line seminář.jpg

Opatření obecné povahy – pohledem aktuální judikatury

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Radislav Bražina, Ph.D.

 • 1.200,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 29. 1. 2021
on-line seminář.jpg

Vady stavby - vadné plnění smlouvy o dílo

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.

 • 1.900,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 2. 2. 2021
on-line seminář.jpg

Stavební zákon – aktuální přehled úpravy územního, společného a stavebního řízení

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 3. 2. 2021
on-line seminář.jpg

Stavby na cizích pozemcích - online seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 4. 2. 2021
on-line seminář.jpg

Správní trestání pohledem judikatury správních soudů

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Radislav Bražina, Ph.D.

 • 1.600,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH)
 • 5. 2. 2021
on-line seminář.jpg

Řízení o přestupcích v praxi - online seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. David Marek

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 9. 2. 2021
on-line seminář.jpg

Problematické otázky v matriční praxi – Určování otcovství

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Bc. Karolína Kofroňová

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 11. 2. 2021
on-line seminář.jpg

Veřejná podpora v praxi veřejné správy - jak se vyhnout problémům při poskytování veřejné podpory

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Michael Kincl

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 12. 2. 2021
on-line seminář.jpg

Zajišťování veřejných služeb v přepravě cestujících

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Ondřej Michalčík

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 16. 2. 2021
on-line seminář.jpg

Zákon o ochraně přírody a krajiny – aktuální legislativní vývoj, nejdůležitější judikatura a metodiky MŽP

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 18. 2. 2021
on-line seminář.jpg

Nový zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Jan Frk

 • 1.300,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 19. 2. 2021
on-line seminář.jpg

Problematické otázky v matriční praxi - Uznávání cizozemských listin a rozhodnutí

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Bc. Karolína Kofroňová

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 23. 2. 2021
on-line seminář.jpg

Bytové spoluvlastnictví po novele občanského zákoníku s účinností od 1. 7. 2020 - online

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 24. 2. 2021
on-line seminář.jpg

Elektronické zadávání veřejných zakázek

 • ON-LINE seminář

Přednáší: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 25. 2. 2021
on-line seminář.jpg

Vidimace a legalizace – ON LINE seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Bc. Andrea Gotthardová

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 26. 2. 2021
on-line seminář.jpg

Pořádání veřejných sbírek optikou zákona č. 117/2001 Sb. a praxe.

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Zuzana Šrámková

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 2. 3. 2020
on-line seminář.jpg

Smluvní vztahy ve výstavbě - online seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová

 • 1.600,- Kč/1 osoba (včetně 21% DPH)
 • 3. 3. 2021
on-line seminář.jpg

Návykové látky v dopravě online seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Anna Kůrková

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 4. 3. 2021
on-line seminář.jpg

Střet zájmů veřejných funkcionářů

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Jiří Kapras

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 5. 3. 2021
on-line seminář.jpg

Aplikace stavebního zákona ve vztahu k občanskému zákoníku

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 10. 3. 2021
on-line seminář.jpg

SVJ A NEPLATIČI - online seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

 • 1.200,- Kč/1 osoba (včetně 21% DPH)
 • 10. 3. 2021
on-line seminář.jpg

Občanské průkazy a cestovní doklady

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Veronika Zalomová

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 12. 3. 2021
on-line seminář.jpg

Technický dozor investora a jeho výkon ve veřejné správě

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Petra Adámková, Ph.D.

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 16. 3. 2021
on-line seminář.jpg

Přestupky v silničním provozu ve vazbě na judikaturu

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Petr Hrdlička

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 18. 3. 2021
on-line seminář.jpg

Evidence obyvatel a rušení trvalého pobytu – správní řízení od A do Z

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Bc. Andrea Gotthardová

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 19. 3. 2021
on-line seminář.jpg

Doručování ve veřejné správě - aktuální poznatky z praxe a judikatury správních soudů - online

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. David Marek

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 23. 3. 2021
on-line seminář.jpg

Připravované změny na úseku matrik

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Bc. Karolína Kofroňová

 • 1.200,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH)
 • 25. 3. 2021
on-line seminář.jpg

Nájem bytu a domu za účelem bydlení - aktuálně, podrobně a v souvislostech

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 25. 3. 2021
on-line seminář.jpg

Spisová služba - online seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Jan Frk

 • 1.300,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 26. 3. 2021
on-line seminář.jpg

ORGÁNY SVJ A JEJICH ROZHODOVÁNÍ - online seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

 • 1.200,- Kč/1 osoba (včetně 21% DPH)
 • 31. 3. 2021
on-line seminář.jpg

Právo stavby a ostatní věcná práva k pozemku - prakticky a přehledně

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 8. 4. 2021
on-line seminář.jpg

Spisová služba - Elektronické podpisy, pečetě a časová razítka

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Jan Frk

 • 1.300,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 16. 4. 2021
on-line seminář.jpg

CO BY MĚLO BÝT VE STANOVÁCH SVJ - online

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

 • 1.200,- Kč/1 osoba (včetně 21% DPH)
 • 28. 4. 2021
on-line seminář.jpg

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA A JEHO ZMĚNY - online seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

 • 1.200,- Kč/1 osoba (včetně 21% DPH)
 • 5. 5. 2021