ONLINE Semináře

 • Domů
 • ONLINE Semináře
on-line seminář.jpg

Zákon o ochraně přírody a krajiny – Dřeviny rostoucí mimo les, památné stromy – nejdůležitější judikáty a metodické výklady MŽP

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

 • 1.200,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 2. 10. 2020
on-line seminář.jpg

Efektivní matrikářka _ SOFT SKILLS seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Bc. Karolína Kofroňová

 • 600,- Kč/1 osoba (včetně 21% DPH)
 • 9. 10. 2020
on-line seminář.jpg

Změny jména a příjmení - ONLINE seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Bc. Karolína Kofroňová

 • 1.850,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 15. 10. 2020
on-line seminář.jpg

Připravované změny na úseku matrik - Konzultace ke konkrétním případům

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Bc. Karolína Kofroňová

 • 1.200,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH)
 • 16. 10. 2020
on-line seminář.jpg

Spisová služba - online seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Jan Frk

 • 1.300,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 20. 10. 2020
on-line seminář.jpg

Správní uvážení a správní orgány

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Radislav Bražina, Ph.D.

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 21. 10. 2020
on-line seminář.jpg

Tvorba rozhodnutí o přestupku - online

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. David Marek

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 22. 10. 2020
on-line seminář.jpg

Zákon o svobodném přístupu k informacím, novela č. 111/2019 Sb. (informační příkaz), vládní návrh novely (zneužití práva na informace, záloha na úhradu nákladů)

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 29. 10. 2020
on-line seminář.jpg

Problematické otázky v matriční praxi - Uznávání cizozemských listin a rozhodnutí

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Bc. Karolína Kofroňová

 • 1.200,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 30. 10. 2020
on-line seminář.jpg

Doručování ve veřejné správě - aktuální poznatky z praxe a judikatury správních soudů - online

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. David Marek

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 3. 11. 2020
on-line seminář.jpg

Veřejná podpora v praxi veřejné správy

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Michael Kincl

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 5. 11. 2020
on-line seminář.jpg

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a vazby ke správnímu řádu, přestupkovému zákonu, informačním zákonům a dalším předpisům - onlie

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 10. 11. 2020
on-line seminář.jpg

Zákon č. 251/2016 Sb. – rozbor skutkových podstat přestupků a konzultace na toto téma

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Ing. Mgr. Jan Strakoš

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 12. 11. 2020
on-line seminář.jpg

Procesní obstrukce v judikatuře - online

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 19. 11. 2020
on-line seminář.jpg

Opatření obecné povahy – pohledem aktuální judikatury

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Radislav Bražina, Ph.D.

 • 1.200,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 10. 12. 2020