ONLINE Semináře

 • Domů
 • ONLINE Semináře
on-line seminář novinka.jpg

Vliv digitalizace veřejné správy na výkon matriční agendy

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Bc. Karolína Kofroňová

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 25. 8. 2022
on-line seminář novinka.jpg

Zákon o ochraně přírody a krajiny v praxi územních samospráv

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 1. 9. 2022
on-line seminář.jpg

Poplatky za komunální odpad - online seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Ing. Radka Malinová

 • 1.400,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 6. 9. 2022
on-line seminář.jpg

Bytové spoluvlastnictví po novele občanského zákoníku s účinností od 1. 7. 2020 - online

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 8. 9. 2022
on-line seminář.jpg

Spisová služba - Elektronické podpisy, pečetě a časová razítka

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Jan Frk

 • 1.500,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 8. 9. 2022
on-line seminář.jpg

KATASTR NEMOVITOSTÍ V PRAXI - JAK HO MOŽNÁ NEZNÁTE

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Ing. Dana Tollingerová, Ph. D.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 13. 9. 2022
on-line seminář.jpg

Veřejné zakázky malého rozsahu

 • ON-LINE seminář

Přednáší: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 15. 9. 2022
on-line seminář novinka.jpg

Jak psát správně rozhodnutí - se zaměřením na přestupky podle zákona o silničním provozu

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Anna Kůrková

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 15. 9. 2022
on-line seminář novinka.jpg

Přestupky podle zákona o ochraně přírody a krajiny s judikaturou

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 16. 9. 2022
on-line seminář novinka.jpg

Vady správního řízení a jejich náprava v praxi správních orgánů

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. David Marek

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 20. 9. 2022
on-line seminář novinka.jpg

Obce, kraje a zákon o odpadech - online seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Zuzana Svobodová, Ph. D.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 20. 9. 2022
on-line seminář.jpg

Projektová dokumentace, související činnosti a vazba na novelu stavebního zákona 2021/2022

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Ing. Jiří Blažek

 • 1.700,- Kč/1 osoba (včetně 21% DPH)
 • 20. 9. 2022
on-line seminář.jpg

MÍSTNÍ KOMUNIKACE dle závazné úpravy zákona o pozemních komunikacích

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Ladislav Hireš

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 22. 9. 2022
on-line seminář novinka.jpg

Správní řízení pro ohlašovny - online seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Bc. Karolína Kofroňová

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 27. 9. 2022
on-line seminář.jpg

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a vazby ke správnímu řádu, přestupkovému zákonu, informačním zákonům a dalším předpisům - onlie

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 27. 9. 2022
on-line seminář novinka.jpg

Veřejné zakázky v souvislosti s dopravní obslužností

 • ON-LINE seminář

Přednáší: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 27. 9. 2022
on-line seminář.jpg

Oceňování věcných břemen, práva stavby a závady

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Ing. Petr Ort, Ph.D.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 29. 9. 2022
on-line seminář.jpg

Řidičské průkazy – Rozhodování na úseku řidičských průkazů

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Lenka Mrázová, DiS.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 4. 10. 2022
on-line seminář.jpg

Přestupky v silničním provozu ve vazbě na judikaturu

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Petr Hrdlička

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 6. 10. 2022
on-line seminář novinka.jpg

Úředně ověřený elektronický podpis + Osvědčení o digitálním úkonu

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Jan Frk

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 6. 10. 2022
on-line seminář novinka.jpg

Správní soudnictví pohledem žalovaného správního orgánu

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Radislav Bražina, Ph.D.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 7. 10. 2022
on-line seminář.jpg

Zákon o silničním provozu a jeho změny

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Jana Budíková

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 11. 10. 2022
on-line seminář.jpg

Návykové látky v dopravě online seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Anna Kůrková

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 13. 10. 2022
on-line seminář novinka.jpg

Obec a nájemné z bytů, úhrady služeb, včetně problematiky neplatičů

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 13. 10. 2022
on-line seminář.jpg

Tvorba rozhodnutí o přestupku - online

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. David Marek

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 18. 10. 2022
on-line seminář.jpg

VODOVODY A KANALIZACE - ONLINE SEMINÁŘ

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Ing. Miloslava Melounová

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 18. 10. 2022
on-line seminář.jpg

Vybrané instituty daňového řádu pro správu místních poplatků

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Ing. Radka Malinová

 • 1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH)
 • 18. 10. 2022
on-line seminář.jpg

Stavební zákon – aktuální přehled úpravy územního, společného a stavebního řízení

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 19. 10. 2022
on-line seminář.jpg

Analýza realitního trhu - online seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Ing. Petr Ort, Ph.D.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (včetně 21% DPH)
 • 20. 10. 2022
on-line seminář.jpg

Aktuální judikatura v oblasti stavebního práva

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Stanislava Neubauerová a JUDr. Jana Vašíková JUDr.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 20. 10. 2022
on-line seminář.jpg

Investorsko-inženýrská činnost a realizace staveb

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Ing. Jiří Blažek

 • 1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH)
 • 21. 10. 2022
on-line seminář novinka.jpg

Uveřejňování smluv podle zákona o registru smluv

 • ON-LINE seminář

Přednáší: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 25. 10. 2022
on-line seminář.jpg

Zákon o odpadech a související předpisy v praxi

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Zuzana Svobodová, Ph. D.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 25. 10. 2022
on-line seminář novinka.jpg

Ustanovení občanského zákoníku s vazbou na agendu matrik

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Bc. Karolína Kofroňová

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 27. 10. 2022
on-line seminář.jpg

Právo stavby a ostatní věcná práva k pozemku - prakticky a přehledně

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

 • 1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 27. 10. 2022