ONLINE Semináře

 • Domů
 • ONLINE Semináře
on-line seminář novinka.jpg

Novinky v zákoně o silničním provozu se zaměřením na „nové“ skutkové podstaty přestupků od 1. 1. 2024.

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Petr Hrdlička

 • 2.000,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 23. 5. 2024
on-line seminář.jpg

Přestupkové řízení o přestupcích dle zákona č. 251/2016 Sb.

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Lenka Mrázová, DiS.

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 23. 5. 2024
on-line seminář novinka.jpg

KONTROLA A PŘESTUPKY V ODPADECH

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Zuzana Svobodová, Ph. D.

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 24. 5. 2024
on-line seminář novinka.jpg

Úprava dokumentů podle ČSN 01 6910 - webinář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Jan Táborský

 • 1.900,- Kč/1 osoba (včetně 21% DPH)
 • 24. 5. 2024
on-line seminář.jpg

Obec jako řádný hospodář při správě nemovitého majetku

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 28. 5. 2024
on-line seminář novinka.jpg

Technický dozor stavebníka, dozor projektanta a jejich výkon ve veřejné správě v kontextu NSZ

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Petra Adámková

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 28. 5. 2024
on-line seminář.jpg

Stavební zákon a nepovolená stavební činnost - podle současného a nového stavebního zákona

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Stanislava Neubauerová a JUDr. Jana Vašíková

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 30. 5. 2024
on-line seminář.jpg

Právo stavby a ostatní věcná práva k pozemku - prakticky a přehledně

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 4. 6. 2024
on-line seminář.jpg

Tvorba rozhodnutí o přestupku - online

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. David Marek

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 4. 6. 2024
on-line seminář.jpg

Daňová exekuce v praxi obecních úřadů

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Ing. Radka Malinová

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 6. 6. 2024
on-line seminář.jpg

Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 6. 6. 2024
on-line seminář novinka.jpg

Návykové látky v dopravě z pohledu soudního znalce - webinář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Andrea Brzobohatá, Ph. D.

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 7. 6. 2024
on-line seminář novinka.jpg

Jak se vyvarovat zrušení územního plánu – webinář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Miloš Tuháček

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 11. 6. 2024
on-line seminář novinka.jpg

Procesní novela zákona o místních poplatcích - webinář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Ing. Radka Malinová a Mgr. Jan Ščučka

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 13. 6. 2024
on-line seminář.jpg

NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON – online seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 13. 6. 2024
on-line seminář.jpg

Vidimace a legalizace – ON LINE seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Bc. Karolína Kofroňová

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 14. 6. 2024