ONLINE Semináře

 • Domů
 • ONLINE Semináře
on-line seminář novinka.jpg

Katastr nemovitostí v souvislostech

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Ing. Dana Tollingerová, Ph. D.

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 24. 5. 2022
on-line seminář.jpg

Základy daňové exekuce v praxi obecních úřadů

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Ing. Radka Malinová

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 26. 5. 2022
on-line seminář novinka.jpg

Zákon o ochraně přírody a krajiny v praxi územních samospráv

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 27. 5. 2022
on-line seminář.jpg

Správní trestání na úseku stavebního řádu

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 31. 5. 2022
on-line seminář novinka.jpg

Přestupky na úseku střetu zájmů - online seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Jiří Kapras Ředitel Odboru střetu zájmů a

 • 1.300,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 31. 5. 2022
on-line seminář.jpg

Veřejné zakázky aktuálně – Odpovědné veřejné zadávání

 • ON-LINE seminář

Přednáší: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 2. 6. 2022
on-line seminář.jpg

Obec jako pronajímatel bytů - on-line seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 2. 6. 2022
on-line seminář.jpg

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich na úseku životního prostředí

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 3. 6. 2022
on-line seminář.jpg

Projektová dokumentace, související činnosti a vazba na novelu stavebního zákona 2021/2022

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Ing. Jiří Blažek

 • 1.600,- Kč/1 osoba (včetně 21% DPH)
 • 3. 6. 2022
on-line seminář novinka.jpg

Obce, kraje a zákon o odpadech - online seminář

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Zuzana Svobodová, Ph. D.

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 7. 6. 2022
on-line seminář.jpg

Doručování ve veřejné správě - aktuální poznatky z praxe a judikatury správních soudů - online

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. David Marek

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 7. 6. 2022
on-line seminář.jpg

Zákon o silničním provozu a jeho změny

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Jana Budíková

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 9. 6. 2022
on-line seminář.jpg

Problematické otázky v matriční praxi – Určování otcovství

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Bc. Karolína Kofroňová

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 14. 6. 2022
on-line seminář novinka.jpg

Dopravní nehody z pohledu správního orgánu ve vazbě na soudní judikaturu

 • ON-LINE seminář

Přednáší: Mgr. Petr Hrdlička

 • 1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH)
 • 16. 6. 2022
on-line seminář.jpg

Stavební zákon a nepovolená stavební činnost

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Stanislava Neubauerová a JUDr. Jana Vašíková

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 16. 6. 2022
on-line seminář novinka.jpg

Smlouva o dílo ve stavebnictví a nový stavební zákon z pohledu investora veřejné správy

 • ON-LINE seminář

Přednáší: JUDr. Petra Adámková

 • 1.600,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 16. 6. 2022