O nás

Agentura CAMPANUS působí v oblasti vzdělávání, pořádání odborných seminářů, nejrůznějších vzdělávacích akcí a konferencí od roku 2004. Na tomto poli spolupracuje s experty s různorodou odbornou orientací, kteří se snaží upozorňovat a nabídnout řešení otázek, s nimiž se setkávají v rámci vlastní praxe.

Při výběru lektorů je kladen důraz na úroveň znalostí dané problematiky, praktické zkušenosti, ale rovněž dosavadní přednáškovou činnost, která vypovídá o zájmu a spokojenosti klientů.

Semináře vzdělávací agentury CAMPANUS postihují široké tématické spektrum.

Agentura CAMPANUS nabízí akreditované kurzy, a to jak v režimu „průběžné vzdělávání“, tak i v režimu „průběžné vzdělávání vedoucích úředníků“, a to pro spokojenost obou skupin klientů. Úředníkům orgánů veřejné správy nabízíme širokou škálu vzdělávání z různých oblastí zaměřených jak na obecnou oblast veřejné správy, tak i jednotlivé specializované oblasti výkonu státní správy a samosprávy.

Agentura CAMPANUS samozřejmě nabízí i kurzy zaměřené na manažerské a marketingové oblasti podnikání, kdy se snaží své kurzy aktualizovat v souladu s požadavky klientů soukromého sektoru.

Klademe přitom důraz na aktuální otázky a praktickou aplikaci v souvislosti s legislativními požadavky a podmínkami podnikatelského prostředí. Cílem je, aby posluchačům byly vždy předány nejaktuálnější poznatky a informace.

Agentura CAMPANUS sleduje především spokojenost klientů. Všechny připomínky a náměty posluchačů jsou průběžně vyhodnocovány a takto získané návrhy jsou promítány v praxi akcí dalších.

Agentura CAMPANUS rovněž realizuje vzdělávací akce podle přání jednotlivých klientů. Realizace vzdělání může probíhat přímo v sídle klienta či v prostorách objednaných agenturou, samozřejmostí je zajištění naprosté diskrétnosti. Agentura zajišťuje vhodného lektora i certifikaci vzdělávací akce. Následným krokem může být sestavení koncepce navazujícího vzdělávání včetně časového harmonogramu

 

Výhody zakázkového vzdělávání

V rámci zakázkového vzdělávání rovněž realizujeme vzdělávací akce podle přání jednotlivých klientů (tzv. semináře na "míru").

Individuální plán

Zpracování individuálního vzdělávacího plánu.

Přípravu podkladů

Přípravu podkladů a souvisejících pomůcek pro výuku.

Sestavení koncepce

Sestavení koncepce navazujícího vzdělávání.

Realizace vzdělávání

Realizace vzdělávání může probíhat přímo v sídle klienta.

Individuální přístup

Založen zejména na individuálním přístupu ke každému zákazníkovi.

Kontaktujte nás

V případě zájmu neváhejte a kontaktujte nás.