Semináře

notes-514998_640.jpg

Technický dozor investora a jeho výkon ve veřejné správě

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

Přednáší: JUDr. Petra Adámková, Ph.D.

 • 1.850,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 26. 3. 2019
komunikace.jpg

Oceňování nemovitého majetku obcí

 • Olomouc, BEA centrum

Přednáší: Ing. Petr Ort, Ph.D.

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 28. 3. 2019
notes-514998_640.jpg

Úniky zvířat v zákoně na ochranu zvířat a související právní úprava

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

Přednáší: JUDr. Jana Traplová

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 28. 3. 2019
seminar_2.jpg

Řízení o přestupcích v praxi

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

Přednáší: Mgr. David Marek

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 2. 4. 2019
home-office-336377_640.jpg

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

 • Brno, Přednáškový sál Dietrichsteinského paláce

Přednáší: PhDr. Vladimír Přikryl

 • 1.800,- Kč/1 osoba (vč. 21 % DPH)
 • 2. 4. 2019
stavby.jpg

Stavební veřejné zakázky

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

Přednáší: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

 • 1.850,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 4. 4. 2019
stavby.jpg

Investorsko-inženýrská činnost a realizace staveb

 • Olomouc, BEA centrum

Přednáší: Ing. Jiří Blažek

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 5. 4. 2019
stavby.jpg

Kontrolní činnosti při provádění stavby

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

Přednáší: Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.

 • 1.890,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 9. 4. 2019
pencils-2409975_640.jpg

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

Přednáší: PhDr. Vladimír Přikryl

 • 1.800,- Kč/1 osoba (vč. 21 % DPH)
 • 9. 4. 2019
school-2276269_640.jpg

Listiny potřebné pro zápisy v katastru nemovitostí a jejich náležitosti

 • Olomouc, BEA centrum

Přednáší: JUDr. Miloš Čepka

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 9. 4. 2019
home-office-336377_640.jpg

Úniky zvířat v zákoně na ochranu zvířat a související právní úprava

 • Olomouc, BEA centrum

Přednáší: JUDr. Jana Traplová

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 9. 4. 2019
stavby.jpg

Technický dozor investora a jeho výkon ve veřejné správě

 • Brno, Přednáškový sál Dietrichsteinského paláce

Přednáší: JUDr. Petra Adámková, Ph.D.

 • 1.850,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 11. 4. 2019
notes-514998_640.jpg

Správní poplatky na úseku stavebního řádu, aplikace obecných institutů správního řádu ve stavebním řízení

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová

 • 1.800,- Kč/1 osoba (vč. 21 % DPH)
 • 11. 4. 2019
home-office-336377_640.jpg

Procesní obstrukce v judikatuře

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 11. 4. 2019
stavby.jpg

Průvodce právem nemovitostí - prakticky a přehledně

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 11. 4. 2019
schranka.jpg

Procesní obstrukce v judikatuře

 • Olomouc, BEA centrum

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 16. 4. 2019
komunikace.jpg

Výkon státní správy – silničních správních a speciálních stavebních úřadů - podle zákona o pozemních komunikacích a zákona stavebního - II. část

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

Přednáší: JUDr. Ladislav Hireš

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 18. 4. 2019
stavby.jpg

Průvodce právem nemovitostí - prakticky a přehledně

 • Olomouc, BEA centrum

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 23. 4. 2019
komunikace.jpg

Oceňování věcných břemen a práva stavby

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

Přednáší: Ing. Petr Ort, Ph.D.

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 25. 4. 2019
komunikace.jpg

Stavební veřejné zakázky

 • Olomouc, BEA centrum

Přednáší: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

 • 1.850,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 25. 4. 2019
pencils-2409975_640.jpg

Listiny potřebné pro zápisy v katastru nemovitostí a jejich náležitosti

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

Přednáší: JUDr. Miloš Čepka

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 30. 4. 2019
komunikace.jpg

Výkon státní správy – silničních správních a speciálních stavebních úřadů - podle zákona o pozemních komunikacích a zákona stavebního - II. část

 • Olomouc, BEA centrum

Přednáší: JUDr. Ladislav Hireš

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 30. 4. 2019
pencils-2409975_640.jpg

Vady správního řízení a jejich náprava v praxi správních orgánů

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

Přednáší: Mgr. David Marek

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 14. 5. 2019
komunikace.jpg

Vady stavby

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

Přednáší: Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.

 • 1.890,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 14. 5. 2019
pencils-2409975_640.jpg

Zákon na ochranu zvířat proti týrání

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

Přednáší: JUDr. Jana Traplová

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 14. 5. 2019
home-office-336377_640.jpg

Veřejná podpora v praxi veřejné správy

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

Přednáší: JUDr. Michael Kincl

 • 1.800,- Kč (osvobozeno od DPH)
 • 16. 5. 2019
stavby.jpg

Oceňování věcných břemen a práva stavby

 • Olomouc, BEA centrum

Přednáší: Ing. Petr Ort, Ph.D.

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 21. 5. 2019
home-office-336377_640.jpg

Projektová dokumentace a související činnosti

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

Přednáší: Ing. Jiří Blažek

 • 1.800,- Kč/1 osoba (včetně 21 % DPH)
 • 22. 5. 2019
pencils-2409975_640.jpg

Veřejná podpora v praxi veřejné správy

 • Olomouc, BEA centrum

Přednáší: JUDr. Michael Kincl

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 28. 5. 2019
seminar_1.jpg

Zákon na ochranu zvířat proti týrání

 • Olomouc, BEA centrum

Přednáší: JUDr. Jana Traplová

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 28. 5. 2019
stavby.jpg

Aplikace stavebního zákona ve vztahu k občanskému zákoníku

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 29. 5. 2019
seminar_2.jpg

Tvorba cenových map

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

Přednáší: Ing. Petr Ort, Ph.D.

 • 1.800,- Kč/1 osoba (včetně 21 % DPH)
 • 4. 6. 2019
pencils-2409975_640.jpg

Projektová dokumentace a související činnosti

 • Brno, Přednáškový sál Dietrichsteinského paláce

Přednáší: Ing. Jiří Blažek

 • 1.800,- Kč/1 osoba (včetně 19 % DPH)
 • 6. 6. 2019
komunikace.jpg

Právo stavby a ostatní věcná práva k pozemku - prakticky a přehledně

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 18. 6. 2019
komunikace.jpg

Právo stavby a ostatní věcná práva k pozemku - prakticky a přehledně

 • Olomouc, BEA centrum

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 20. 6. 2019