Semináře

stavby.jpg

Katastr nemovitostí v praxi - novinky v roce 2018

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

Přednáší: JUDr. Miloš Čepka

 • 1.750,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 24. 4. 2018
home-office-336377_640.jpg

Interakce úředník – dotčená osoba v judikatuře soudů

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

 • 1.750,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 26. 4. 2018
stavby.jpg

Oceňování v bankovnictví

 • Olomouc, BEA centrum

Přednáší: Ing. Petr Ort, Ph.D.

 • 1.850, -Kč/1 osoba (vč. 21 % DPH)
 • 26. 4. 2018
stavby.jpg

Projektová dokumentace a související činnosti

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

Přednáší: Ing. Jiří Blažek

 • 1.750,- Kč/1 osoba (vč. 21 % DPH)
 • 3. 5. 2018
notes-514998_640.jpg

Poskytování informací a ochrana osobních údajů na úseku stavebního řádu

 • Praha

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová

 • 1.750,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 4. 5. 2018
home-office-336377_640.jpg

Oceňování v pojišťovnictví

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

Přednáší: Ing. Petr Ort, Ph.D.

 • 1.850,- Kč/1 osoba (vč. 21 % DPH)
 • 10. 5. 2018
pencils-2409975_640.jpg

Veřejná podpora v praxi veřejné správy

 • Olomouc, BEA centrum

Přednáší: JUDr. Michael Kincl

 • 1.750,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 10. 5. 2018
seminar_2.jpg

Vybrané problémy nájmů bytů, prostorů sloužících podnikání a pachtu nemovitých věcí

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

 • 1.750,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 15. 5. 2018
seminar_2.jpg

Interakce úředník – dotčená osoba

 • Olomouc, BEA centrum

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

 • 1.750,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 15. 5. 2018
pencils-2409975_640.jpg

Vady správního řízení a jejich náprava v praxi správních orgánů

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

Přednáší: Mgr. David Marek

 • 1.750,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 17. 5. 2018
stavby.jpg

Aplikace stavebního zákona ve vztahu k občanskému zákoníku

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová V letech 2004 – 2018

 • 1.750,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 17. 5. 2018
pencils-2409975_640.jpg

Správa a údržba pozemních komunikací

 • Praha

Přednáší: JUDr. Ladislav Hireš

 • 1.750,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 17. 5. 2018
stavby.jpg

Majetková práva se zaměřením na obce a kraje

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

Přednáší: JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.

 • 1.750,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 22. 5. 2018
seminar_1.jpg

Majetková práva se zaměřením na obce a kraje

 • Olomouc, BEA centrum

Přednáší: JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.

 • 1.750,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 24. 5. 2018
seminar_2.jpg

Oceňování v pojišťovnictví

 • Olomouc

Přednáší: Ing. Petr Ort, Ph.D. Oceňování nemovitostí se věnuje více ne

 • 1.850,- Kč/1 osoba (vč. 21 % DPH)
 • 24. 5. 2018
komunikace.jpg

Aplikace stavebního zákona ve vztahu k občanskému zákoníku

 • Olomouc

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová

 • 1.750,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 25. 5. 2018
home-office-336377_640.jpg

Vybrané problémy nájmů bytů, prostorů sloužících podnikání a pachtu nemovitých věcí

 • Olomouc

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

 • 1.750,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 29. 5. 2018
notes-514998_640.jpg

Správa a údržba pozemních komunikací

 • Olomouc, BEA centrum

Přednáší: JUDr. Ladislav Hireš

 • 1.750,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 31. 5. 2018
stavby.jpg

Byty a nebytové prostory ve vlastnictví, včetně problematiky SVJ

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

 • 1.750,- Kč/1 osoba (vč. 21 % DPH)
 • 5. 6. 2018
pencils-2409975_640.jpg

Vybrané zápisy do katastru nemovitostí v praktických příkladech

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

Přednáší: JUDr. Miloš Čepka

 • 1.750,- Kč/1 osoba (vč. 21 % DPH)
 • 5. 6. 2018
notes-514998_640.jpg

Vady správního řízení a jejich náprava v praxi správních orgánů

 • Olomouc, BEA centrum

Přednáší: Mgr. David Marek Lektor působí na Odd

 • 1.750,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 7. 6. 2018
stavby.jpg

Správní řád v aplikační praxi stavebních úřadů

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová

 • 1.750,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 7. 6. 2018
pencils-2409975_640.jpg

Smluvní právo v občanském zákoníku se zaměřením na obce a kraje

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

Přednáší: JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.

 • 1.750,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 12. 6. 2018
pencils-2409975_640.jpg

Byty a nebytové prostory ve vlastnictví, včetně problematiky SVJ

 • Olomouc, BEA centrum

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

 • 1.750,- Kč/1 osoba (vč. 21 % DPH)
 • 14. 6. 2018
pencils-2409975_640.jpg

Správní řád v aplikační praxi stavebních úřadů

 • Olomouc, BEA centrum

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová

 • 1.750,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 15. 6. 2018
notes-514998_640.jpg

Smluvní právo v občanském zákoníku se zaměřením na obce a kraje

 • Olomouc, BEA centrum

Přednáší: JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.

 • 1.750,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 19. 6. 2018