Semináře

home-office-336377_640.jpg

Správní trestání na úseku stavebního řádu

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 22. 1. 2019
schranka.jpg

Doručování ve veřejné správě - aktuální poznatky z praxe a judikatury správních soudů

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

Přednáší: Mgr. David Marek

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 5. 2. 2019
home-office-336377_640.jpg

Exekuce v praxi

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

Přednáší: Mgr. Michal Liška

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 5. 2. 2019
komunikace.jpg

Znalec, znalecké posudky a jejich úloha při objasňování dopravních nehod

 • Brno, Přednáškový sál Dietrichsteinského paláce

Přednáší: Ing. Ivan Krejsa

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 14. 2. 2019
home-office-336377_640.jpg

Znalec, znalecké posudky a jejich úloha při objasňování dopravních nehod

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

Přednáší: Ing. Ivan Krejsa

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 21. 2. 2019
home-office-336377_640.jpg

Exekuce v praxi

 • Olomouc, BEA centrum

Přednáší: Mgr. Michal Liška

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 21. 2. 2019
home-office-336377_640.jpg

Elektronické zadávání veřejných zakázek

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

Přednáší: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

 • 1.850,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 26. 2. 2019
komunikace.jpg

Zajišťování veřejných služeb v přepravě cestujících

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

Přednáší: JUDr. Ondřej Michalčík

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 26. 2. 2019
komunikace.jpg

Technický dozor investora a jeho výkon ve veřejné správě

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

Přednáší: JUDr. Petra Adámková, Ph.D.

 • 1.850,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 28. 2. 2019
pencils-2409975_640.jpg

Elektronické zadávání veřejných zakázek

 • Olomouc, BEA centrum

Přednáší: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

 • 1.850,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 5. 3. 2019
pencils-2409975_640.jpg

Alkohol v dopravě - aktuální otázky

 • Brno, Ústav soudního lékařství

Přednáší: prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.

 • 1.800,- Kč/1osoba (osvobozeno od DPH)
 • 14. 3. 2019
stavby.jpg

Oceňování nemovitého majetku obcí

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

Přednáší: Ing. Petr Ort, Ph.D.

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 21. 3. 2019
pencils-2409975_640.jpg

Alkohol v dopravě - aktuální otázky

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

Přednáší: prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 27. 3. 2018
komunikace.jpg

Oceňování nemovitého majetku obcí

 • Olomouc, BEA centrum

Přednáší: Ing. Petr Ort, Ph.D.

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 28. 3. 2018
seminar_2.jpg

Řízení o přestupcích v praxi

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

Přednáší: Mgr. David Marek

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 2. 4. 2019
home-office-336377_640.jpg

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

 • Brno, Přednáškový sál Dietrichsteinského paláce

Přednáší: PhDr. Vladimír Přikryl

 • 1.800,- Kč/1 osoba (vč. 21 % DPH)
 • 2. 4. 2019
stavby.jpg

Stavební veřejné zakázky

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

Přednáší: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

 • 1.850,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 4. 4. 2019
stavby.jpg

Kontrolní činnosti při provádění stavby

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

Přednáší: Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.

 • 1.890,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 9. 4. 2018
pencils-2409975_640.jpg

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

Přednáší: PhDr. Vladimír Přikryl

 • 1.800,- Kč/1 osoba (vč. 21 % DPH)
 • 9. 4. 2019
stavby.jpg

Technický dozor investora a jeho výkon ve veřejné správě

 • Brno, Přednáškový sál Dietrichsteinského paláce

Přednáší: JUDr. Petra Adámková, Ph.D.

 • 1.850,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 11. 4. 2019
komunikace.jpg

Oceňování věcných břemen a práva stavby

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

Přednáší: Ing. Petr Ort, Ph.D.

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 25. 4. 2019
komunikace.jpg

Stavební veřejné zakázky

 • Olomouc, BEA centrum

Přednáší: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

 • 1.850,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 25. 4. 2019
pencils-2409975_640.jpg

Vady správního řízení a jejich náprava v praxi správních orgánů

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

Přednáší: Mgr. David Marek

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 14. 5. 2019
komunikace.jpg

Vady stavby

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

Přednáší: Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.

 • 1.890,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 14. 5. 2019
home-office-336377_640.jpg

Veřejná podpora v praxi veřejné správy

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

Přednáší: JUDr. Michael Kincl

 • 1.800,- Kč (osvobozeno od DPH)
 • 16. 5. 2019
stavby.jpg

Oceňování věcných břemen a práva stavby

 • Olomouc, BEA centrum

Přednáší: Ing. Petr Ort, Ph.D.

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 21. 5. 2019
pencils-2409975_640.jpg

Veřejná podpora v praxi veřejné správy

 • Olomouc, BEA centrum

Přednáší: JUDr. Michael Kincl

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 28. 5. 2019
komunikace.jpg

Věcná břemena a právo stavby

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

Přednáší: JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.

 • 1.800,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 30. 5. 2019