Semináře

book-1213288_640.jpg

Změny jména a příjmení

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

!!!Seminář bude probíhat on-line 15. 10. 2020!!!! Bližší informace naleznete v sekci ONLINE SEMINÁŘE

 • 1.850,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 29. 9. 2020
facade-1209331_640.jpg

Nájem bytu a domu za účelem bydlení - aktuálně, podrobně a v souvislostech

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

!!! SEMINÁŘ Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ ZRUŠEN !!!

 • 1.850,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 29. 9. 2020
box-1669454_640.jpg

Správa místních poplatků s důrazem na změny po novele provedené zákonem č. 278/2019 Sb. (účinnost od 1. ledna 2020)

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

!!! SEMINÁŘ Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ ZRUŠEN !!!

 • 1.850,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 29. 9. 2020
conclusion-of-the-contract-3100578_640.jpg

Smlouvy a ceny ve výstavbě

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

!!! SEMINÁŘ Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ ZRUŠEN !!!

 • 1.850,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 30. 9. 2020
pencils-2409975_640.jpg

Veřejná podpora v praxi veřejné správy

 • Olomouc, BEA centrum

!!! SEMINÁŘ BUDE PROBÍHAT ON-LINE DNE 5. 11. 2020 !!! BLIŽŠÍ INFORMACE NALEZNETE ZDE.

 • 1.850,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 1. 10. 2020
ViewImageC75ZQNYH-640x300.jpg

Návykové látky v dopravě

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

!!! SEMINÁŘ Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ ZRUŠEN !!!

 • 1.850,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 1. 10. 2020
garbage-2729608_640.jpg

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V ODPADECH (očekávaná účinnost leden 2021)

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

Přednáší: JUDr. Zuzana Svobodová, Ph. D.

 • 1.850,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 6. 10. 2020
contract-1464917_640.jpg

Uveřejňování smluv podle zákona o registru smluv

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

Přednáší: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

 • 1.850,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 6. 10. 2020
box-1669454_640.jpg

Správa místních poplatků s důrazem na změny po novele provedené zákonem č. 278/2019 Sb. (účinnost od 1. ledna 2020)

 • Olomouc, BEA centrum s.r.o., třída Kosmonautů 1288/1

Přednáší: Mgr. Ing. Radka Malinová a Mgr. Jan Ščučka

 • 1.850,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 6. 10. 2020
dotace.jpg

Co by měl příjemce dotace vědět

 • Olomouc, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1

Přednáší: Ing. Zuzana Strnadová

 • 1.850,- Kč/1 osoba ( včetně 21 % DPH )
 • 6. 10. 2020
piggy-bank-1199762_640.jpg

Pořádání veřejných sbírek optikou zákona č. 117/2001 Sb. a praxe.

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

Přednáší: Mgr. Zuzana Šrámková

 • 1.850,- Kč/ 1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 8. 10. 2020
home-office-336377_640.jpg

Veřejné zakázky malého rozsahu

 • Olomouc, BEA centrum s.r.o., třída Kosmonautů 1288/1

Přednáší: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

 • 1.850,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 8. 10. 2020
penmanship-2561217_640.jpg

Vidimace a legalizace

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

Přednáší: Bc. Andrea Gotthardová

 • 1.850,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 8. 10. 2020
book-1213288_640.jpg

Změny jména a příjmení

 • ON-LINE seminář

!!!Seminář bude probíhat on-line!!!! Bližší informace naleznete v sekci ONLINE SEMINÁŘE

 • 1.850,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 15. 10. 2020
workbook-1205068_640.jpg

Spisová služba

 • Olomouc, BEA centrum s.r.o., třída Kosmonautů 1288/1

Přednáší: Jan Frk

 • 1.850,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 15. 10. 2020
crash-1308575_640.jpg

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

Přednáší: PhDr. Vladimír Přikryl

 • 1.850,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 15. 10. 2020
prefabricated-house-930190_640.jpg

Bytové spoluvlastnictví po novele občanského zákoníku s účinností od 1. 7. 2020

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

 • 1.850,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 15. 10. 2020
seminar_2.jpg

Správní uvážení a správní orgány

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

PREZENČNÍ SEMINÁŘ SE RUŠÍ A BUDE PROBÍHAT ON-LINE DNE 21. 10. 2020. BLIŽŠÍ INFORMACE NALEZNETE V SEKCI ONLINE SEMINÁŘE

 • 1.850,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 15. 10. 2020
garbage-2729608_640.jpg

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V ODPADECH (očekávaná účinnost leden 2021)

 • Olomouc, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1

Přednáší: JUDr. Zuzana Svobodová, Ph. D.

 • 1.850,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 20. 10. 2020
pencils-2409975_640.jpg

Jak úspěšně řídit projekty veřejné správy

 • Olomouc, BEA centrum s.r.o., třída Kosmonautů 1288/1

Přednáší: Ing. Olga Tkáčová

 • 1.850,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 20. 10. 2020
pass-2530814_640.jpg

Občanské průkazy a cestovní doklady

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

Přednáší: Mgr. Veronika Zalomová

 • 1.850,- Kč/ osoba (osvobozeno od DPH)
 • 20. 10. 2020
stavby.jpg

Kontrolní činnosti při provádění stavby

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

Přednáší: Ing. Josef Ladra a Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.

 • 1.900,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 22. 10. 2020
technology-3253749_640.jpg

Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví (v návaznosti na nový zákon o zpracování osobních údajů)

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

Přednáší: Bc. Radek Řechka

 • 1.850,- Kč/1 osoba (včetně 21 % DPH)
 • 22. 10. 2020
crash-1308575_640.jpg

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

 • Brno, Přednáškový sál Dietrichsteinského paláce

Přednáší: PhDr. Vladimír Přikryl

 • 1.850,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 22. 10. 2020
working-1024382_640.jpg

Stavby v katastru nemovitostí – evidence, zápis – aktuality a příklady z praxe

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

Přednáší: JUDr. Miloš Čepka

 • 1.850,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH)
 • 27. 10. 2020
away-1522905_640.jpg

Pozemní komunikace ve smyslu závazné právní úpravy - výkon státní správy, specifika správních řízení, rozhodnutí a úkonů, obsah a rozsah závazných stanovisek silničních správních a speciálních stavebních úřadů v územním, stavebním a společném řízení podl

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

Přednáší: JUDr. Ladislav Hireš

 • 1.850,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 27. 10. 2020
facade-1209331_640.jpg

Nájem bytu a domu za účelem bydlení - aktuálně, podrobně a v souvislostech

 • Olomouc, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

 • 1.850,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 29. 10. 2020
penmanship-2561217_640.jpg

Vidimace a legalizace

 • Olomouc, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1

Přednáší: Bc. Andrea Gotthardová

 • 1.850,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 29. 10. 2020
question-mark-2492009_640.jpg

Zákon o svobodném přístupu k informacím, novela č. 111/2019 Sb. (informační příkaz), vládní návrh novely (zneužití práva na informace, záloha na úhradu nákladů)

 • Olomouc, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

 • 1.850,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 29. 10. 2020
schranka.jpg

Doručování ve veřejné správě - aktuální poznatky z praxe a judikatury správních soudů

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

!!! SEMINÁŘ BUDE PROBÍHAT ON-LINE !!!! Přednáší: Mgr. David Marek

 • 1.850,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 3. 11. 2020
demolition-167738_640.jpg

Stavební zákon a nepovolená stavební činnost

 • Olomouc, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1

Přednáší: JUDr. Stanislava Neubauerová a JUDr. Jana Vašíková

 • 1.850,- Kč/ 1 osoba (osvobozeno od DPH).
 • 3. 11. 2020
home-office-336377_640.jpg

Střet zájmů veřejných funkcionářů

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

Přednáší: JUDr. Jiří Kapras

 • 1.850,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 3. 11. 2020
background-1810707_640.jpg

VODOVODY A KANALIZACE - Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

Přednáší: Ing. Miloslava Melounová

 • 1.850,- Kč/ 1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 5. 11. 2020
accident-1497295_640.jpg

Přestupky v silničním provozu ve vazbě na judikaturu

 • Brno, Přednáškový sál Dietrichsteinského paláce

Přednáší: Mgr. Petr Hrdlička

 • 1.850, - Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 5. 11. 2020
31-1.jpg

Evidence obyvatel - Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a předpisy související

 • Olomouc, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1

Přednáší: Bc. Andrea Gotthardová

 • 1.850,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 5. 11. 2020
stavby.jpg

Analýza realitního trhu

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

Přednáší: Ing. Petr Ort, Ph.D.

 • 1.900,- Kč/1 osoba (včetně 21 % DPH)
 • 5. 11. 2020
book-1213288_640.jpg

Problematické otázky v matriční praxi

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

Přednáší: Bc. Karolína Kofroňová

 • 1.850,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 6. 11. 2020
vady stavby.jpg

Vady stavby - vadné plnění smlouvy o dílo

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

Přednáší: Ing. Josef Ladra a Ing. Václav Pospíchal, Ph.D.

 • 1.900,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 10. 11. 2020
question-mark-2492009_640.jpg

Zákon o svobodném přístupu k informacím, novela č. 111/2019 Sb. (informační příkaz), vládní návrh novely (zneužití práva na informace, záloha na úhradu nákladů)

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

 • 1.850,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 10. 11. 2020
lonely-327704_640.jpg

Místní komunikace dle závazné úpravy zákona o pozemních komunikacích

 • Olomouc, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1

Přednáší: JUDr. Ladislav Hireš

 • 1.850,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 10. 11. 2020
contract-1464917_640.jpg

Uveřejňování smluv podle zákona o registru smluv

 • Olomouc, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1

Přednáší: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

 • 1.850,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 10. 11. 2020
background-1810707_640.jpg

VODOVODY A KANALIZACE - Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

 • Brno, Přednáškový sál Dietrichsteinského paláce, Zelný trh 8

Přednáší: Ing. Miloslava Melounová

 • 1.850,- Kč/ 1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 12. 11. 2020
hill-2165759_640.jpg

Pozemky v katastru nemovitostí

 • Olomouc, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1

Přednáší: Přednáší JUDr. Miloš Čepka

 • 1.850,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 12. 11. 2020
stavby.jpg

Analýza realitního trhu

 • Olomouc, BEA centrum s.r.o., třída Kosmonautů 1288/1

Přednáší: Ing. Petr Ort, Ph.D.

 • 1.900,- Kč/1 osoba (včetně 21 % DPH)
 • 12. 11. 2020
coins-1015125_640.jpg

Základy daňové exekuce v praxi obecních úřadů

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

Přednáší: Mgr. Ing. Radka Malinová a Mgr. Jan Ščučka

 • 1.850,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 19. 11. 2020
technický dozor investora.jpg

Technický dozor investora a jeho výkon ve veřejné správě

 • Brno, Přednáškový sál Dietrichsteinského paláce, Zelný trh 8

Přednáší: JUDr. Petra Adámková, Ph.D.

 • 1.900,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 19. 11. 2020
seminar_2.jpg

Problematické otázky v matriční praxi

 • Olomouc, BEA centrum

Přednáší: Bc. Karolína Kofroňová

 • 1.850,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 20. 11. 2020
technický dozor investora.jpg

Technický dozor investora a jeho výkon ve veřejné správě

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

Přednáší: JUDr. Petra Adámková, Ph.D.

 • 1.900,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 24. 11. 2020
potvrzení .jpg

Evidence obyvatel a rušení trvalého pobytu

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

Přednáší: JUDr. Eva Sychrová

 • 1.850,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 24. 11. 2020
laptop-2557615_640.jpg

Pozemky v katastru nemovitostí

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

Přednáší: Přednáší JUDr. Miloš Čepka

 • 1.850,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 24. 11. 2020
road-259815_640.jpg

Pozemní komunikace ve smyslu závazné právní úpravy - výkon státní správy, specifika správních řízení, rozhodnutí a úkonů, obsah a rozsah závazných stanovisek silničních správních a speciálních stavebních úřadů v územním, stavebním a společném řízení podl

 • Olomouc, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1

Přednáší: JUDr. Ladislav Hireš

 • 1.850,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 24. 11. 2020
technology-3253749_640.jpg

Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví (v návaznosti na nový zákon o zpracování osobních údajů)

 • Olomouc, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1

Přednáší: Bc. Radek Řechka

 • 1.850,- Kč/1 osoba (včetně 21 % DPH)
 • 26. 11. 2020
prefabricated-house-930190_640.jpg

Bytové spoluvlastnictví po novele občanského zákoníku s účinností od 1. 7. 2020

 • Olomouc, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

 • 1.850,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 26. 11. 2020
stavby.jpg

Aplikace stavebního zákona ve vztahu k občanskému zákoníku

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová

 • 1.850,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 2. 12. 2020
stavby.jpg

Oceňování nemovitého majetku obcí

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

Přednáší: Ing. Petr Ort, Ph.D.

 • 1.850,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 3. 12. 2020
home-office-336377_640.jpg

Střet zájmů veřejných funkcionářů

 • Olomouc, BEA centrum s.r.o., třída Kosmonautů 1288/1

Přednáší: JUDr. Jiří Kapras

 • 1.850,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 3. 12. 2020
lonely-327704_640.jpg

Místní komunikace dle závazné úpravy zákona o pozemních komunikacích

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

Přednáší: JUDr. Ladislav Hireš

 • 1.850,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 10. 12. 2020
exekuce-ilustrativni.jpg

Exekuce v praxi

 • Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev

Přednáší: Mgr. Michal Liška

 • 1.850,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 10. 12. 2020
komunikace.jpg

Oceňování nemovitého majetku obcí

 • Olomouc, BEA centrum s.r.o., třída Kosmonautů 1288/1

Přednáší: Ing. Petr Ort, Ph.D.

 • 1.850,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 10. 12. 2020
finance - exekuce.jpg

Exekuce v praxi

 • Olomouc, BEA centrum s.r.o., třída Kosmonautů 1288/1

Přednáší: Mgr. Michal Liška

 • 1.850,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH)
 • 17. 12. 2020