Kontakt

Mgr. Filipčík Pavel - CAMPANUS

vzdělávací instituce akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR pod číslem akreditace: AK/I-38/2011

Sídlo: Zikova 2113/22, 628 00 Brno

IČ: 756 46 455
DIČ: CZ7504144846
č. ú.: 35-9958040247/0100

Tel:: +420 775 078 666
E-mail: campanus@campanus.com

Adresa pro doručování písemností:
Mgr. Filipčík Pavel - CAMPANUS
P. O. Box 196
657 96 Brno 2

Datová schránka: mce6wkn


NAPIŠTE NÁM