Zákon o odpadech - povinnosti a odpovědnost za přestupky

Přednáší: JUDr. Zuzana Svobodová, Ph. D.                                                                                                                                                                                       

 

Lektorka je specialistkou v oblasti životního prostředí. Dříve působila na Ministerstvu životního prostředí, odbor odpadů a odbor legislativní (zákon o odpadech a zákon o obalech).

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje (odkaz na připojení) obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE – součást Windows), Google Chrome a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

úterý 12. 12. 2023
 

 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-14:00: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

 

Seminář je akreditován MV.

Po semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Anotace:

 

Seminář je určen úředníkům a pracovníkům územně samosprávných celků, státních a dalších orgánů veřejné správy a dalším zájemcům o danou problematiku.

 

Přehled povinností ze zákona o odpadech (č. 541/2020 Sb.) a speciálního zákona o výrobcích s ukončenou životností (č. 542/2020 Sb.), a to ve vztahu k odpovědnosti za přestupky.

 

Předpokládaný obsah semináře:

  • základy odpovědnosti za přestupky podle zákona o odpadech (přehled přestupků, přehled správních orgánů projednávajících přestupky, správní tresty, upuštění od uložení správního trestu, informační povinnost)
  • opatření k nápravě podle zákona o odpadech
  • přestupky při porušení nových povinností původce odpadu a přestupky fyzických osob, právnických osob a provozovatelů zařízení
  • povinnosti osob v rámci obecních systémů odpadového hospodářství a přestupky při jejich porušení
  • povinnosti obce ze zákona o odpadech a přestupky při jejich porušení
  • přestupky podle zákona o výrobcích s ukončenou životností

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba
* ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.