Poplatky za komunální odpad - online seminář

Přednáší: Mgr. Ing. Radka Malinová

Lektorka působí v Kanceláři veřejného ochránce práv v oblasti užitého práva. Problematice místních poplatků se věnuje dlouhodobě.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

úterý 6. 9. 2022
 

Předpokládaný časový plán semináře:

09:00-12:00: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkou

 

Seminář je akreditován u MV.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen úředníkům obcí, měst a krajů, kteří se zabývají problematikou místních poplatků a dalším zájemcům o danou oblast.

Poznámka: Výklad bude reflektovat aktuální vývoj v dané oblasti

 

Předpokládaný obsah semináře:

Obecná východiska

 • základní informace ke změnám právní úpravy
 • důvody změny právní úpravy
 • materiály a zdroje informací

 

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

 • subjekt poplatku - poplatník
 • předmět poplatku
 • osvobození od poplatku
 • výše poplatku
 • procesní souvislosti správy poplatku

 

Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

 • subjekt poplatku - poplatník
 • předmět poplatku
 • základ, sazba a výpočet poplatku
 • plátce poplatku
 • procesní souvislosti správy poplatku

 

Cena semináře:

1.400,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.