Obec jako pronajímatel a propachtovatel nemovitého majetku (s výjimkou nájmu pro bydlení)

 • Domů
 • ONLINE Semináře
 • Obec jako pronajímatel a propachtovatel nemovitého majetku (s výjimkou nájmu pro bydlení)

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.      

Lektor je advokátem a členem Komise pro bytové právo Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Je rovněž vysokoškolským pedagogem. Lektorské činnosti se věnuje od roku 2005. Publikuje v odborných právnických periodikách a je také autorem a spoluautorem několika monografií.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje (odkaz na připojení) obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s webovým prohlížečem (Microsoft EDGE – součást Windows, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com). Seminář realizujeme přes aplikaci Microsoft Teams.

 

Termín konání:

úterý 3. 10. 2023
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:30-13:30 blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem.

 

Seminář akreditován u MV.

 

Po semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen zaměstnancům obecních úřadů a magistrátů odpovědným za agendu smluvního užívání nemovitého majetku obce třetími osobami. Dále i široké odborné veřejnosti, včetně veřejnosti právnické.

Anotace: Obce a statutární města patří mezi významné pronajímatele nemovitých věcí. Přitom jsou vázány jak předpisy veřejného práva, tak i práva soukromého. Podrobná znalost veřejnoprávní procedury, dané zákonem o obcích, je nejlepší prevencí před nechtěnými následky absolutní neplatnosti právního jednání obce.

Dále se výklad zaměří na zásadní rozdíly mezi nájmem a pachtem a na jejich důsledky v právní praxi. Podrobně budou probrány otázky nájmu prostoru sloužícího podnikání včetně doporučení pro obsah nájemních smluv.

 

Předpokládaný obsah semináře:

 1. Specifika postavení obcí jakožto pronajímatelů a propachtovatelů nemovitých věcí
 2. Procedurální pravidla v obci před uzavřením nájemní či pachtovní smlouvy
 3. Rozdíl mezi nájmem a pachtem a důsledky přechodných ustanovení občanského zákoníku
 4. Předmět nájmu a pachtu – nemovité věci a jejich části
 5. Obsah nájemní a pachtovní smlouvy; praktická doporučení ve prospěch pronajímatele
 6. Nájemné a jeho změny, platby za služby a zálohy na ně, jistota (kauce)
 7. Skončení nájmu a pachtu
 8. Specifika nájmu prostoru sloužícího podnikání
 9. Judikatura a aktuální legislativní vývoj

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba
* ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.