Návykové látky v dopravě online seminář

Přednáší: JUDr. Anna Kůrková

Lektorka v současné době pracuje na Krajském úřadu Zlínského kraje, kde se intenzivně věnuje problematice přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

čtvrtek 4. 3. 2021
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-13:00: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkou

 

Seminář je akreditován u MV.

Po skončení semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen úředníkům obcí, měst a krajů, kteří se zabývají problematikou přestupků v dopravě v prvé i druhé instanci, zaměstnancům Ministerstva dopravy ČR, právníkům, advokátům a dalším zájemcům o tuto oblast.

 

Předpokládaný obsah semináře:

1. Návykové látky v dopravě – základní popis

 • Nebezpečnost řízení vozidla pod vlivem návykových látek – nulová tolerance
 • Právní rámec
 • Způsoby zjišťování ovlivnění návykovými látkami
 1. Princip fungování přístrojů Dräger, DrugWipe
 2. Metrologické předpisy
 3. Lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu
 4. Metody rozboru krve
 • Související judikatura, příklady z praxe

 

2. Odmítnutí podrobit se na výzvu policisty zjištění přítomnosti návykové látky

 • Forma výzvy
 • Odmítnutí podrobit se orientačnímu vyšetření,
 • Odmítnutí podrobit se odběru biologického materiálu
 • Související judikatura, příklady z praxe

 

3. Nejčastější námitky v souvislosti s návykovými látkami

 • Nejčastější námitky
 • Související judikatura, příklady z praxe

 

4. Trestání řízení vozidla pod vlivem návykových látek

 • Přestupky v souvislosti s návykovými látkami
 1. Skutkové podstaty
 2. Sazby správních trestů
 3. Bodové hodnocení
 • Trestné činy v souvislosti s návykovými látkami
 • Související dopady na řidičské oprávnění
 1. Zadržení řidičského průkazu, zabránění v jízdě
 2. Odevzdání řidičského průkazu a následky neodevzdání
 3. Žádost o vrácení řidičského oprávnění
 4. Posouzení zdravotní způsobilosti
 5. Dopravně psychologické vyšetření
 6. Související judikatura, příklady z praxe.

 

Cena semináře:

1.600,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.