Zpracování osobních údajů

  • Domů
  • Zpracování osobních údajů

Vážení zákazníci,

od 25. 5. 2018 platí nové nařízení Evropské unie o nakládání s osobními údaji obecně známé pod zkratkou GDPR. V souvislosti s tím bychom Vás rádi požádali o souhlas s použitím a zpracováním osobních údajů za účelem poskytování našich služeb.

Při sběru, uchovávání a zpracování osobních údajů uplatňujeme takové postupy a mechanismy zabezpečení, které minimalizují možnost jejich zneužití, protože zabezpečení a ochrana osobních údajů jsou našimi klíčovými prioritami. S Vašimi osobními údaji neobchodujeme.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o jméno, příjmení, e-mailovou adresu, u podnikatelů navíc o obchodní firmu, IČO, sídlo a bankovní spojení. V případě úředníků územních samospráv jde i o datum, místo narození a pracovní zařazení.

Z jakého důvodu osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje zpracováváme v souvislosti s poskytováním našich služeb. Slouží k uzavření smlouvy o poskytování služeb (především k identifikaci účastníka vzdělávací akce), vystavení osvědčení o absolvování vzdělávací akce a k rozesílání obchodních sdělení a nabídek našich služeb. K jiným účelům osobní údaje nezpracováváme. Kromě níže uvedených subjektů nejsou Vaše osobní údaje nikomu poskytovány.

Komu udělujete souhlas?

Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete subjektům: Mgr. Pavel Filipčík – CAMPANUS, Zikova 2113/22, 628 00 Brno, IČO: 756 46 455 DIČ: CZ7504144846 a Campanus services s. r. o., Kotrská 610, 747 64 Velká Polom, IČO: 03111679, DIČ: CZ03111679. Jde o subjekty zajištující naše vzdělávací akce po lektorské a organizační stránce.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat.