Správní soudnictví pohledem žalovaného správního orgánu

Přednáší: JUDr. Radislav Bražina, Ph.D.

Náš lektor působil jako asistent soudce Nejvyššího správního soudu.  Dále působí jako odborný asistent na Katedře správní vědy a správního práva Právnické fakulty MU. Je autorem odborných článků zaměřených na oblast správního práva.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje (odkaz k připojení) obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE - součást Windows, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

pátek 7. 10. 2022
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-13:00: blok přednášek a diskusí
Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem.

 

Seminář je akreditován u MV ČR (AK/PV-288/2020; AK/VE-191/2020)

Po semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen úředníkům obcí, měst, krajů a státních úřadů, kteří vedou různé druhy správních řízení, v jejichž rámci aplikují institut správního uvážení a dalším zájemcům o tuto oblast.

Anotace: Základní smyslem správních soudů je ochrana veřejných subjektivních práv subjektů, které byly dotčeny činností, popř. nečinností veřejné správy. Soudní řád správní upravuje čtyři základní žalobní typy ve správním soudnictví a upravuje řízení o nich včetně otázek spojených s procesními oprávněními správních orgánů. Jedním ze základních cílů tohoto semináře je seznámení účastníků se specifiky těchto řízení z pohledu žalovaných správních orgánů s poukazem konkrétní případy (ne)správných postupů správních orgánů v soudním řízení správním. Rovněž zde bude zmíněna i otázka (ne)propojení správního řízení a soudního řízení správního s ohledem na současné nastavení právní úpravy, a to zejména ve vztahu k otázce odkladného účinku žaloby. Dalším cílem je tak účastníku poskytnout aktuální o výkladu zejména procesních institutů správního soudnictví v návaznosti na specifické postavení žalovaných správních orgánů.   

Předpokládaný obsah semináře:

 • Závaznost a využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů
 • Výchozí principy právní úpravy správního soudnictví a jejich důsledky pro správní orgány
 • Žalobní typy ve správním soudnictví a řízení o nich s důrazem na jejich specifika pro správní orgány
  • Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu
  • Žaloba na ochranu proti nečinnosti správního orgánu
  • Žaloba na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu
  • Návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části (včetně tzv. incidenčních návrhů)
 •  
 • Procesní oprávnění správních orgánů
 • Řízení a specifika řízení o kasační stížnosti žalovaného správního orgánu

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.