Zákon o silničním provozu a jeho změny

Přednáší: Mgr. Jana Budíková

 

Lektorka v současné době působí na Ministerstvu dopravy jako vedoucí oddělení dopravní legislativy. Podílela se na zpracování předmětného návrhu novely zákona o silničním provozu.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE – součást Windows, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

pátek 10. 2. 2023 
 

Předpokládaný časový plán semináře:

8:00-12:30: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkou.

 

Seminář je akreditovaný u MV ČR (AK/PV-519/2021, AK/VE-308/2021).

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, s jeho změnami, které nabyly účinnosti v poslední době, a s návrhem jeho novely aktuálně projednávaným Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.

Seminář je určen široké veřejnosti, ale i úředníkům, kteří se zabývají agendou řidičských oprávnění, správním trestáním porušování pravidel silničního provozu a bodovým systémem.

 

Předpokládaný obsah semináře:

1) Oblasti regulované zákonem o silničním provozu, vztah k dalším právním předpisům

2) Pravidla silničního provozu

3) Řidičské oprávnění a řidičský průkaz

4) Správní trestání porušování pravidel silničního provozu

5) Bodový systém

6) Nedávné změny zákona o silničním provozu

7) Profesní způsobilost řidiče

8) Informační systém digitálního tachografu

9) bezpečný odstup od cyklistů

10) řešení přestupků týkajících se vyhrazeného jízdního pruhu

11) prodloužení lhůty k úhradě určené částky

12) navýšení povolené rychlosti vozidel IZS

13) změny ve vymezení řidičských oprávnění

14) odklony v trestním řízení

15) terapeutické programy

16) zrušení povinnosti mít při řízení u sebe doklady

17)  zadržování registračních značek

 

Projednávaný vládní návrh novely zákona o silničním provozu

  • změny správního trestání
  • změny bodového systému
  • začínající řidiči
  • bezpečná vzdálenost

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba
* ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.