Základy daňového řízení pro úředníky ÚSC

Přednáší: JUDr. Radislav Bražina, Ph.D.

Náš lektor působil jako asistent soudce Nejvyššího správního soudu.  Dále působí jako odborný asistent na Katedře správní vědy a správního práva Právnické fakulty MU. Rovněž se specializuje v advokátní praxi na zastupování daňových subjektů v řízeních před správci daně, správními i trestními soudy. Publikuje a přednáší v oblasti správního i finančního práva.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje (odkaz k připojení) obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací lektora k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE – součást Windows, GooGle Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com). Seminář realizuje v aplikaci Microsoft Teams.

 

Termín konání:

pátek 15. 12. 2023 (PŮVODNÍ TERMÍN 1. 12. 2023)
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-13:00: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem.

 

Seminář je akreditován u MV ČR.

Po semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen úředníkům územně samosprávných celků, kteří se zabývají problematikou výkonu rozhodnutí a vymáháním pohledávek a dalším zájemcům o danou oblast.

 

Anotace:

Správní orgány v rámci svých činností, jejichž výkon jim svěřují jednotlivé právní předpisy, pravidelně a primárně postupují zejména podle správního řádu. V určitých zákonem předpokládaných případech však musí správní orgány postupovat i podle daňového řádu, resp. při svých činnostech využívat a aplikovat daňový řád. Cílem semináře je účastníkům v přehledné formě představit základních specifika aplikace daňového řádu a poukázat na rozdílnosti a podobnosti mezi správním a daňovým řádem. V rámci semináře lektor zaměří pozornost na to, aby představil i základní postupy při správě daní a zaměří se na specifika a rozdílnosti v dokazování podle daňového a správního řádu. Současně lektor představí i základní rozbor problematiky exekučního řízení podle daňového řádu. Závěrečnou část semináře bude lektor věnovat otázkám spojeným s místními poplatky v kontextu daňového řádu.

Předpokládaný obsah semináře:

  • Základní principy správy daní v kontextu základních zásad činností správních orgánů
  • Postupy při správě daní (postup k odstranění pochybností, daňová kontrola)
  • Dokazování při správě daní a principy s tím spojené
  • Odvolací řízení
  • Základy exekučního řízení podle daňového řádu
  • Místní poplatky v kontextu daňového řádu

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba
* ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.