Zajišťování veřejných služeb v přepravě cestujících

Přednáší: JUDr. Ondřej Michalčík

Ředitel odboru veřejné dopravy Ministerstva dopravy ČR..

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE - součást Windows, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

čtvrtek 2. 2. 2023
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:30-13:30: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

 

 

Seminář akreditován u MV ČR (AK/PV - 688/2018; AK/VE-397/2018)
Po semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen úředníkům územních samospráv odpovědným za zajišťování veřejných služeb v přepravě cestujících, přepravcům a dalším zájemcům o danou problematiku.

 

Poznámka: Výklad semináře bude obsahovat aktuální poznatky v dané oblasti včetně soudní judikatury a rozhodovací praxe ÚOHS.

 

Předpokládaný obsah semináře:

1. Právní úprava - vymezení úpravy, základní pojmy, působnost orgánů.

2. Právní režim sjednávání smluv o veřejných službách, přechodná období. Způsob zajišťování dopravní obslužnosti - dopravní plánování, podpora IDS.

3. Sjednávání smluv o veřejných službách – nabídková řízení, přímá zadání. Transparentnost zadání - oznamovací povinnosti v Úředním věstníku EU a úřední desce. Obsah smluv o veřejných službách – doba trvání, vymezení závazků, způsob výpočtu kompenzace.

4. Přenos rizika spojeného tržbami – tzv. brutto smlouvy, tzv. netto smlouvy.

5. Stanovení minimálních standardů kvality a bezpečnosti.

6. Dozorová činnost, spory ze smluv, rozhodovací praxe ÚOHS, soudní judikatura.

7. Dotazy, diskuse.

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba
* ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.