Vybrané instituty daňového řádu pro správu místních poplatků

Přednáší: Mgr. Ing. Radka Malinová

Lektorka působí v Kanceláři veřejného ochránce práv v oblasti užitého práva. Problematice místních poplatků se věnuje dlouhodobě.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

úterý 18. 10. 2022
 

Předpokládaný časový plán semináře:

10:00-14:30: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkou

 

Seminář je akreditovaný u MV ČR - AK/PV-796/2021; AK/VE-478/2021.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen úředníkům územně samosprávných celků, kteří se zabývají problematikou místních poplatků a dalším zájemcům o danou oblast.

Při správě místních poplatků se obecní úřady neobejdou bez znalosti zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení daňového řádu se použijí tam, kde zákon o místních poplatcích neobsahuje speciální úpravu. Cílem semináře je seznámit posluchače s fungováním vybraných institutů daňového řádu, včetně uvedení praktických příkladů ze správní praxe a upozornění na chyby objevující se při správě místních poplatků.

Předpokládaný obsah semináře:

  • Základní východiska a základní zásady správy daní (poplatků)
  • Osoby zúčastněné na správě daní (poplatků)
  • Doručování
  • Spis a nahlížení do něj
  • Podání – náležitosti, vady podání a související postupy
  • Vyhledávací činnost, kontrolní postupy, dokazování
  • Rozhodnutí, lhůta pro stanovení daně
  • Opravné a dozorčí prostředky (odvolání, obnova řízení, přezkumné řízení)

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.