VODOVODY A KANALIZACE - ONLINE SEMINÁŘ

Přednáší: Ing. Miloslava Melounová

Lektorka je soudní znalkyně v oboru vodního hospodářství. Do roku 2019 byla ředitelkou České společnosti vodohospodářské ČSSI,.z.s. V současné době je i členkou redakční rady časopisu SOVAK (Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR).

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

úterý 18. 10. 2022
 

Předpokládaný časový plán semináře:

09:00-13:30: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkou

 

Seminář je akreditovaný u MV ČR.

Po skončení online semináře obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

On-line seminář je určen pro obce, vodoprávní úřady a další zájemce o danou problematiku.

 

Předpokládaný obsah semináře:

 • Povinnosti vlastníka vodovodu nebo kanalizace.
 • Povinnosti provozovatele.
 • Odborný zástupce provozovatele.
 • Vodovodní a kanalizační přípojky.
 • Obnova vodohospodářského majetku.
 • Plán financování a realizace obnovy vodovodů a kanalizací.
 • Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací.
 • Odběratelské smlouvy
 • Měření pitné a odpadní vody.
 • Kalkulace cen vodného a stočného.
 • Kalkulace cen vody předané.
 • Provozní řády vodovodů a kanalizací.
 • Kanalizační řády.
 • Diskuze.

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.