Vliv digitalizace veřejné správy na výkon matriční agendy

Přednáší: Bc. Karolína Kofroňová

Zkušená lektorka, působila dlouhá léta na krajském úřadě, kde se zabývala agendou matrik.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje (odkaz k přihlášení) obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsotf EDGE – součást Windows, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

úterý 5. 12. 2023
 

Předpokládaný časový plán semináře:

09:00-14:00: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkou.

 

Seminář je akreditovaný u MV ČR (AK/PV-626/2022; AK/VE-305/2022).

Po skončení semináře obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen pro úředníky ÚSC vykonávající správní činnosti na úseku matrik.

Hlavním cílem tohoto vzdělávacího programu je probrat s pracovníky vykonávajícími agendu matrik změny, které do jejich práce přináší digitalizace veřejné správy

 

Předpokládaný obsah semináře:

  1. Právní rámec – základní předpisy na úseku matrik a předpisy související s digitalizací veřejné správy
  2. Základní záměr a realizace digitalizace veřejné správy – základní východiska digitalizace a postup realizace
  3. Zákon o právu na digitální služby – základní pojmy úkon, služba, katalog služeb, povinnosti orgánů veřejné moci, práva uživatelů digitálních služeb, osvědčení úkonu, ověření elektronického podpisu, využívání údajů, zápis práv, povinností a jiných právních skutečností, prokazování zapsaných údajů a skutečností, zápis kontaktních údajů, právo na informace v souvislosti s poskytování digitálních služeb, elektronická identifikace a autentizace, technologická neutralita
  4. Digitalizace na úseku matrik – které úkony lze provést v digitální podobě, kde lze najít jejich seznam, postupy při provádění jednotlivých úkonů
  5. Diskuse a dotazy

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba
* ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.