Úředně ověřený elektronický podpis nejen v CzechPOINTu

Přednáší: Jan Frk                                                                                                                                                        

 

Odborník v oblasti správy dokumentů, architekt elektronických systémů pro správu dokumentů, analytik a lektor. Spolupracuje na přípravě slovníku pojmů, legislativních a technických norem. V minulosti působil například jako konzultant v oblasti eGovernmentu u Ministerstva vnitra.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje (odkaz k připojení) obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE – součást OS Windows, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

čtvrtek 7. 12. 2023
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:30-13:30: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem.

 

Seminář je akreditován u MV ČR.

Po semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Cílová skupina:

Seminář je určen pracovníkům, kteří potřebují danou problematiku prakticky procvičit. Tento kurz je doporučen zejména vedoucím pracovníkům, pracovníkům odpovědným za tvorbu spisového řádu, metodikům spisové služby, pracovníkům odborných agend, správcům a administrátorům elektronických systémů spisové služby.

 

Cíl prezentace:

Povinnost akceptovat a ověřovat úředně ověřený elektronický podpis dle § 6 zákona č. 12/2020 Sb., je v českém právním řádu již od 1. 7. Nově je však přidána tato agenda i do CzechPOINTu. Na semináři podrobně probereme právní úpravu pro úředně ověřený podpis. Zaměříme se i na konkrétní ověření podpisu prostřednictvím Notáře, Advokáta, Czech POINTu nebo Portálu občana. To vše a mnohem víc probereme na konkrétních případech z praxe.

 

Předpokládaný obsah semináře:

 1. Úvod do problematiky
 2. Význam, účel a princip podpisu, značky, pečetě a časového razítka
 3. Právní a metodický rámec
 4. Druhy a úrovně podpisů
 5. Způsoby eLegalizace se zaměřením na Czech POINT
 1. Úřední ověření ePodpisu prostřednictvím Notáře
 2. Úřední ověření ePodpisu prostřednictvím Advokáta
 3. Úřední ověření ePodpisu prostřednictvím Czech POINTu
 4. Úřední ověření ePodpisu prostřednictvím Portálu občana
 5. Fikce úředně ověřeného ePodpisu prostřednictvím Registru obyvatel
 1. Problémové situace z praxe a jejich řešení
 2. Dotazy a diskuse zúčastněných

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/ 1 osoba (osvobozeno od DPH).


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba
* ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.