Střet zájmů veřejných funkcionářů

Přednáší: JUDr. Jiří Kapras                                                                                                                                                                                                           

 

Ředitel Odboru střetu zájmů a boje proti korupci Ministerstva spravedlnosti ČR.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

pátek 5. 3. 2021
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-13:00: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

 

Seminář je akreditován u MV.

Po semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen veřejným funkcionářům, na něž dopadá zákon o střetu zájmů, především pak vedoucím úředníkům územně samosprávných celků, zastupitelům, starostům, primátorům, vedoucím státních úřadů, vedoucím příspěvkových organizací, soudcům, státním zástupcům, úředníkům projednávajícím přestupky na úseku střetu  zájmů aj.

 

Předpokládaný obsah semináře:

1. Pojem veřejného funkcionáře, základní povinnosti veřejných funkcionářů podle zákona o střetu zájmů.

2. Oznámení o osobním zájmu.

3. Oznámení o činnostech, majetku, příjmech a závazcích.

4. Centrální registr oznámení – uchovávané údaje, režim a podmínky nahlížení.

5. Kontrolní činnost Ministerstva spravedlnosti podle zákona o střetu zájmů.

6. Přestupky na úseku střetu zájmů.

 

Cena semináře:

1.600,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.