Správní uvážení a správní orgány - online seminář

Přednáší: JUDr. Radislav Bražina, Ph.D.

Lektor působil jako asistent soudce Nejvyššího správního soudu.  Dále je odborným asistentem na Katedře správní vědy a správního práva Právnické fakulty MU. Je autorem odborných článků zaměřených na oblast správního práva.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

pátek 11. 11. 2022
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-13:00: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem.

 

Seminář je akreditován u MV.

Po skončení webináře každý účastník obdrží mailem osvědčení o jeho absolvování. Úředníci územně samosprávných celků obdrží osvědčení podle zákona č. 312/2002 Sb.

 

Seminář je určen úředníkům obcí, měst, krajů a státních úřadů, kteří vedou různé druhy správních řízení, v jejichž rámci aplikují institut správního uvážení a dalším zájemcům o tuto oblast.

 

Předpokládaný obsah semináře:

1. Úvod do problematiky.

 

  • Vymezení pojmů správní uvážení, diskrece, diskreční pravomoc, neurčité právní pojmy.

 

2. Rozhodování veřejné správy (volnost či vázanost)?

 

  • Postupy správních orgánů. Správní uvážení a jeho vztah k hodnocení důkazů.

 

3. Problém rozsahu a obsahu správního uvážení aneb hledání limitů správního uvážení.

 

  • Evropský kontext správního uvážení (Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, soft-law Rady Evropy a jejich úloha ve správním řízení).

 

4. Rozhodovací činnost správních orgánů a význam základních zásad činnosti správních orgánů a principů (nejen) dobré správy.

 

  • Problematika odůvodnění správního rozhodnutí s důrazem na princip řádného a úplného odůvodnění. Význam odůvodnění při užití správního uvážení.

 

5. Rozsah přezkumu správního uvážení v odvolacím (rozkladovém) a soudním řízení.

 

  • Problematika zákonnosti a správnosti. Soudní přezkum správního uvážení.

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.