Smlouva o dílo ve stavebnictví a nový stavební zákon z pohledu investora veřejné správy

 • Domů
 • ONLINE Semináře
 • Smlouva o dílo ve stavebnictví a nový stavební zákon z pohledu investora veřejné správy

Přednáší: JUDr. Petra Adámková

Právnička, konzultantka a lektorka se specializací na stavební právo, členka zkušební komise ČKAIT pro oblast právo.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

středa 22. 2. 2023
 

 

Předpokládaný časový plán semináře:

09:00-13:00: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektory

 

Seminář je akreditován u MV. (AK/PV-400/2022; AK/VE-185/2022)

Po semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen pro investory z oblasti veřejné správy, pracovníky investičních oddělení, projektanty, realizační firmy

 

Anotace

Nový stavební zákon přináší změny do procesu povolení stavby, rozšiřuje povinnosti zhotovitelů a výrazně posiluje elektronizaci ve stavebnictví. A i když má nabýt účinnosti až od 1. 7. 2023, veřejný zadavatel již dnes na mnohé změny musí reagovat při přípravě smluvních dokumentů, stejně jako na skokový nárůst cen či nedostatek materiálu. Cílem semináře je přehledně seznámit účastníky se všemi změnami a doporučit, co by nemělo v současné době chybět ve Smlouvě o dílo na projekt a ve Smlouvě o dílo pro realizaci stavby z pohledu investora veřejné správy.

 

Předpokládaný obsah semináře:

 1. Právní úprava smluvních vztahů ve výstavbě - přehled
 2. Vliv veřejného stavebního práva na vybraná ustanovení Smlouvy o dílo
 1. Vliv ZZVZ na Smlouvy o dílo
 1. Smlouva o dílo na projekt
 • vliv nového stavebního zákona na SOD na přípravu staveb
 • účel smlouvy, lhůty plnění
 • dozor projektanta
 • odpovědnost za vady
 • autorská práva
 1. Smlouva o dílo pro realizaci stavby
 • vliv nového stavebního zákona na realizaci staveb
 • vymezení předmětu díla
 • cena
 • vícepráce
 • kontrola způsobu provádění díla
 • předání díla
 • odpovědnost za vady
 • spoluodpovědnost za vady staveb
 • záruka za jakost, reklamace

 

 1. Vyšší moc, Sankce
 2. Diskuse

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba
* ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.