Oceňování nemovitostí pro veřejnou správu

Přednáší: Ing. Petr Ort, Ph.D.

Autor 30 monografií s tématikou oceňování. Vedoucí autor Cenové mapy České republiky od roku 2008. Vedoucí sekce znalectví Certifikačního orgánu VŠ Ambis. Vyučuje na Bankovním institutu vysoké škole od roku 2002, v letech 2002 - 2014 vedoucí Katedry oceňování majetku. Působil rovněž jako vedoucí sekce oceňování nemovitostí Komerční banky a na pozici ředitele a viceprezidenta znaleckého ústavu American Appraisal. 

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).  Seminář realizujeme přes aplikaci Microsoft Teams.

 

Termín konání:

čtvrtek 27. 4. 2023

 

Předpokládaný časový plán semináře:

09:00-13:00: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem.

 

Seminář je akreditován u MV.

Po semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Cílová skupina:

Seminář je určen pro pracovníky státní správy a samosprávy, pracovníky správy majetku, realitní zprostředkovatele, odhadce majetku, pracovníky ve stavebnictví, znalce v oboru Ekonomika.

 

Cíl semináře:

Cílem semináře je seznámit posluchače s moderními metodami oceňování nemovitostí na tržních principech a s jejich možnou aplikací, včetně způsobů specifického oceňování nemovitého majetku obcí. Seminář bude ilustrován konkrétními příklady a bude zaměřen na problematiku českého trhu. Absolvent semináře by měl získat potřebné      znalosti k tvorbě složitých a nestandardních typů ocenění včetně řešení typických problémů oceňování nemovitého majetku měst a obcí.

 

Předpokládaný obsah semináře:

1. Úvod do metod oceňování majetku 

 • Tržní hodnota
 • Porovnávací metoda
 • Výnosová metoda
 • Nákladová metoda
 • Cena obvyklá, cena zjištěná a mimořádné ceny

 

2. Analýza realitního trhu  

 • Základní principy fungování realitního trhu
 • Analýza nabídky
 • Analýza poptávky

 

3. Specifické případy ocenění majetku 

 • Ocenění věcného břemene
 • Ocenění práva stavby
 • Ocenění závady
 • Ocenění pozemku se stavbou cizího vlastníka
 • Ocenění nekomerční nemovitosti

 

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba
* ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.