Obec a nájemné z bytů, úhrady služeb, včetně problematiky neplatičů

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.      

Lektor je advokátem a členem Komise pro bytové právo Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Je rovněž garantem programu Real Estate (MBA) Ústavu práva a právní vědy a vysokoškolským pedagogem. Lektorské činnosti se věnuje od roku 2005. Publikuje v odborných právnických periodikách a je také autorem a spoluautorem několika monografií.

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE – součást Windows, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

čtvrtek 13. 10. 2022
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-11:00: I. blok přednášky

11:00-12:00: pauza

12:00–14:00: II. blok přednášky

 

Seminář akreditován u MV.

 

Po semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen zejména zaměstnancům obecních a krajských úřadů a úřadů statutárních měst zodpovědným za agendu nájmů bytů.

 

Anotace:

Jednou ze stěžejních činností obcí a měst je uspokojování bytových potřeb občanů formou pronájmu obecních bytů. S tradičním institutem pronájmu bytů souvisí bytostně problematika nájemného a úhrad za služby s užíváním bytu spojené. Negativním doprovodným jevem je dluhová agenda spojená s neplněním platebních povinností nájemců obecních a městských bytů. Tento seminář dá odpovědi na mnohé otázky s tím spojené či alespoň nabídne praktická řešení.

 

Předpokládaný obsah semináře:

  1. Určení nájemného při nájmu bytu a domu
  2. Změny výše nájemného v průběhu trvání nájmu
  3. Možnosti jednostranného zvýšení či snížení nájmu
  4. Důsledek investice do bytového fondu na výši nájemného
  5. Nároky na slevy z nájemného
  6. Určení záloh za služby spojené s užíváním bytu a jejich změn
  7. Způsoby rozúčtování záloh za služby
  8. Vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním bytu
  9. Vymáhání dluhů od nájemců bytů
  10. Judikatura a aktuální legislativní vývoj

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.