Nadlimitní veřejné zakázky – webinář

Přednáší: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Náš lektor pracoval na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, nejprve jako pracovník, podílející se na rozhodování I. instance, poté jako tajemník rozkladové komise. V současné sobě pracuje jako docent Ústavu práva a humanitních věd MZLU v Brně. Ve své publikační činnosti se zabývá převážně problematikou veřejných zakázek. V této oblasti je autorem řady odborných článků a autorem či spoluautorem několika publikací.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje (odkaz k připojení) obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

úterý 26. 9. 2023
 

Předpokládaný časový plán semináře:                    

8:00-12:00: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

 

Seminář je akreditovaný u MV ČR (AK/PV-487/2023; AK/VE-232/2023).

Po skončení online semináře obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen úředníkům orgánů veřejné správy, kteří se zabývají zadáváním nadlimitních veřejných zakázek, příspěvkovým organizacím, vedoucím představitelům orgánů veřejné správy, uchazečům o veřejné zakázky, podnikatelům, architektům, projektantům, manažerům, právníkům, advokátům, poradcům v oblasti veřejných zakázek, prostě všem, kdo se účastní procesu zadávání nadlimitních veřejných zakázek.

 

Předpokládaný obsah semináře:

1. Definice veřejné zakázky a jejich rozdělení

2. Nadlimitní veřejné zakázky a limity

3. Postupy před zahájením zadávání nadlimitní veřejné zakázky

4. Správný způsob stanovení předpokládané hodnoty

5. Způsoby zadání nadlimitní veřejné zakázky a jejich odlišnosti od jiných způsobů zadání

6. Zahájení nadlimitní veřejné zakázky a pořadí uveřejnění na profilu zadavatele a v TEDu

7. Kvalifikace a hodnocení nadlimitních veřejných zakázek

8. Ukončení nadlimitních veřejných zakázek

9. Přezkum nadlimitních veřejných zakázek

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba
* ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.