MÍSTNÍ KOMUNIKACE dle závazné úpravy zákona o pozemních komunikacích

Přednáší: JUDr. Ladislav Hireš   

Od dubna 2017 působil jako právník odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje. Vykonává rovněž poradenskou a konzultační činnost k oblasti právní úpravy podle zákona o pozemních komunikacích a předpisů souvisejících. Člen České společnosti pro stavební právo.

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje (odkaz na přihlášení) obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE – součást OS Windows, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

úterý 28. 2. 2023
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:30-13:30: blok přednášek a diskusí

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem.

 

Seminář je akreditován u MV (AK/PV-554/2014; AK/VE-302/2017)

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

 

Seminář je určen úředníkům obcí, měst a krajů, kteří se zabývají problematikou pozemních komunikací, pracovníkům odborů dopravy, stavebních úřadů a dalším zájemcům o tuto oblast.

 

Předpokládaný obsah semináře:

 1. Kategorie místní komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoPK“) – zákonné znaky dle § 6.
   
 2. Stanovisko rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu, publikované pod č. 3028/2014 Sb. NSS; Pozemní komunikace: určení kategorie pozemní komunikace; vztah staré a nové právní úpravy pozemních komunikací.
   
 3. Správní řízení a rozhodování příslušného silničního správního úřadu dle § 3 zákona o pozemních komunikacích; rozsah a evidence  místních komunikací do pasportu dle § 5 vyhl.č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů; evidence řádně evidovaných místních komunikací v rámci koncepce veřejné dopravní infrastruktury v  územně analytických podkladech a územně plánovací dokumentaci obce.
   
 4. Výkon státní správy ve věci místních komunikací, práva a povinnosti vlastníků místních komunikací, součásti a příslušenství, stavby místních komunikací; soukromoprávní odpovědnost vlastníka místní komunikace dle § 27 zákona o pozemních komunikacích.
   
 5. Péče vlastníka o místní komunikace z hlediska závazné úpravy vyhl.č. 104/1997 Sb., ve zn.pozd.př. – prohlídky, údržba a opravy, údržba a opravy mostů.

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba
* ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.