Katastr nemovitostí a věcná břemena v souvislostech

Přednáší: Ing. Dana Tollingerová, Ph. D.

Absolventka Fakulty stavební ČVUT v Praze a Ústavu soudního inženýrství na VUT v Brně. Od roku 1994 působí na půdě ČZU v Praze, kde se podílí na výuce a garantování předmětů zaměřených na katastr nemovitostí, geodézii, kartografii, stavební zákon, územní plánování, pozemkové úpravy. V roce 1998 byla jmenována soudní znalkyní pro obor ekonomika se specializací na oceňování nemovitostí a obor stavebnictví – stavby obytné a průmyslové. Lektorka je členkou Komory soudních znalců ČR, o.s. Od roku 2011 působí jako externí odhadce nemovitostí Komerční banky, a.s. Spolupracuje s advokátními kancelářemi a insolvenčními správci.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

úterý 26. 9. 2023

 

Předpokládaný časový plán semináře

09:00-14:00: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkou.

 

Seminář je akreditovaný u MV ČR.

 

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen každému zájemci o aktuální otázky týkající se katastru nemovitostí a věcných břemen, pracovníkům obecních a krajských úřadů zodpovědným za správu majetku územně samosprávných celků, právníkům územně samosprávných celků, zaměstnancům orgánů veřejné správy, pracovníkům finančních institucí zajišťujícím úvěry nemovitostmi, pracovníkům realitních kanceláří, majitelům nemovitostí, právníkům, advokátům, notářům a široké podnikatelské veřejnosti.

 

Anotace:

Cílem semináře je praktickým způsobem účastníkům přiblížit problematiku věcných práv k cizí věci. A to nejen z pohledu zápisu ve veřejném seznamu, kdy problematika zápisu věcných práv do katastru nemovitostí a zásady, kterými se katastr řídí, jsou součástí nového občanského zákoníku, ale i z pohledu oceňování, kdy pozornost bude věnována nejen určení ceny věcného práva, ale i např. dopadu existence

či neexistence věcného břemene na rozhodování o poskytnutí hypotečním úvěru.

 

Předpokládaný obsah semináře:

1) Historický vývoj katastru nemovitostí

2) Dopad občanského zákoníku do katastru nemovitostí

3) Rozdíly v nahlížení do katastru nemovitostí a "klasickém" listu vlastnictví (LV)

4) Věcná břemena současná i ta historická, ZDŘ a další zápisy na LV

5) Katastrální mapa + Marushka, zobrazení věcných břemen

6) Geodetické pojmy (geometrický plán, ZPMZ)

7) Oceňování věcných břemen

8) Problematika práva stavby

9) Diskuze, dotazy

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba
* ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.