Jak psát správně rozhodnutí - se zaměřením na přestupky podle zákona o silničním provozu

 • Domů
 • ONLINE Semináře
 • Jak psát správně rozhodnutí - se zaměřením na přestupky podle zákona o silničním provozu

Přednáší: JUDr. Anna Kůrková

Lektorka v současné době pracuje na Krajském úřadu Zlínského kraje, kde se intenzivně věnuje problematice přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Odkaz na připojení obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE – součást Windows, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

úterý 4. 4. 2023
 

Předpokládaný časový plán semináře:

08:00-13:00: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkou

 

Seminář je akreditován u MV.
Po skončení semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen úředníkům obcí, měst a krajů, kteří se zabývají problematikou přestupků v dopravě v prvé i druhé instanci, zaměstnancům Ministerstva dopravy ČR, právníkům, advokátům a dalším zájemcům o tuto oblast.

Cílem semináře je praktickým způsobem účastníkům přiblížit, jak napsat zejména rozhodnutí o vině tak, aby obstálo před odvolacím orgánem a soudy, a to z pohledu odvolacího orgánu v kontextu judikatury NSS. Nedílnou součástí bude odhalení nejčastějších chyb při psaní rozhodnutí a návod, jak se jich vyvarovat, včetně vzorů.

 

Předpokládaný obsah semináře:

 1. Co se považuje za rozhodnutí ve věci a jaké to má důsledky
 2. Jak napsat výrok o vině u jednotlivých typů přestupků
 3. Na co si dát pozor u výroku o správním trestu a výroku o nákladech řízení
 4. Specifika rozhodnutí ve věcech dopravních nehod
 5. Jak se vyvarovat chyb v odůvodnění
 6. Jak správně odůvodnit správní trest
 7. Zrádnosti poučení o odvolání
 8. Komu je potřeba rozhodnutí oznámit a proč
 9. Další druhy rozhodnutí v řízení o přestupku a jejich specifika

 

V průběhu semináře bude prostor pro diskusi a Vaše otázky.

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/1 osoba (osvobozeno od DPH).

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba
* ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.