Znalec, znalecké posudky a jejich úloha při objasňování dopravních nehod

  • Domů
  • Semináře
  • Znalec, znalecké posudky a jejich úloha při objasňování dopravních nehod

Přednáší: Ing. Ivan Krejsa

Soudní znalec zabývající se mimo jiné analýzou dopravních nehod.

Termín a místo konání:

čtvrtek 14. 2. 2019
Brno, Přednáškový sál Dietrichsteinského paláce, Zelný trh 8

Předpokládaný časový plán semináře:
8:00-8:30: Registrace účastníků semináře
9:00-14:00 Blok výkladu*

* pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

Seminář je akreditován MV.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen úředníkům obcí, měst a krajů, kteří se zabývají problematikou posuzování dopravních nehod v prvé i druhé instanci, zaměstnancům Ministerstva dopravy ČR, právníkům, advokátům a dalším zájemcům o tuto oblast.

UPOZORNĚNÍ: Seminář se zaměřuje na jednu ze součástí akreditovaného vzdělávacího programu "Znalec, znalecké posudky a jejich úloha při objasňování dopravních nehod", a to technický znalecký posudek. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování tohoto programu.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Náležitosti a skladba technického znaleckého posudku.

2. Technika otázek pokládaných znalci při zadávání znaleckého posudku.

3. Zajištění nutných podkladů pro znalce k vypracování znaleckého posudku.

4. Možnost doplňování podkladových materiálů podle druhu řízení.

5. Interpretace znaleckého posudku správními orgány.

6. Prohlídka místa nehody.

7. Vyšetřovací pokus.

8. Dohlednost za snížené i nesnížené viditelnosti.

9. Technická analýza dopravních nehod.

10. Praktické výpočty a rozbory.

11. Analýza s podporou počítačového programu.

12. Technické aspekty pro právní posouzení v závislosti na typu dopravní nehody.

13. Korespondence poškození vozidla a její využití při ADN.

14. Zjišťování rychlosti vozidel.

15. Výchozí rychlost před nehodou.

16. Rychlost nárazová aj.

Vedle uvedených oblastí lektor rovněž zmíní:

- Metodiku řešení nejčastějších dopravních nehod "odbočování vlevo za současného předjíždění dalším vozidlem" (příklady řešení reálných nehod).

- Obvyklý pohyb cyklistů po komunikacích a řešení nehod s cyklisty (příklady řešení reálných nehod).


!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.


Cena semináře:

1.800,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.