Změny jména a příjmení

!!!Seminář bude probíhat on-line 15. 10. 2020!!!! 

Bližší informace naleznete v sekci ONLINE SEMINÁŘE                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

Přednáší: Bc. Karolína Kofroňová                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Zkušená lektorka, působila dlouhá léta na krajském úřadě, kde se zabývala agendou matrik.

Termín a místo konání:

úterý 29. 9. 2020
Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-14:30: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkou.

 

Seminář je akreditován u MV.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen pro úředníky územních samosprávných celků vykonávající správní činnosti na úseku matrik.

Předpokládaný obsah semináře:

1) Právní rámec

  • Přehled právních předpisů upravující problematiku jména a příjmení
  • Judikatura na úseku změny jména a příjmení – povolení změny jednoho příjmení na dvě, vyžadování znaleckého posudku, posuzování vážnosti důvodu změny.

2) Prohlášení o jménu a příjmení

  • Volba druhého jména, užívání jména v české podobě, uvedení jména nebo příjmení v jazyce národnostní menšiny, jména a příjmení občana ČR, který je současně státním občanem jiného státu EU, uvedení jména a příjmení podle původního zápisu, prohlášení o společném příjmení, prohlášení o příjmení po rozvodu manželství, užívání příjmení v mužském tvaru, užívání příjmení podle pravidel české mluvnice, užívání příjmení v dobré víře, vliv osvojení případně jeho zrušení na jméno a příjmení osvojence
  • Předkládané doklady, poučení prohlašovatele v souvislosti s úkonem, účinnosti prohlášení, zápis do matriční knihy a do ISEO, vydání nového MD, postup v případě prohlášení, které nelze připustit.

3) Změna jména a příjmení ve správním řízení

  • Podání žádosti – náležitosti, odstranění nedostatků
  • Vedení řízení – doručování ve správním řízení, oznámení o zahájení řízení, postup v případě zamítnutí žádosti, poučení žadatele v souvislosti s povolenou změnou
  • Účinnost povolené změny, zápis do matriční knihy a do ISEO, vydání nového MD.

4) Diskuse a dotazy

 

!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.850,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.