Zákon o ochraně přírody a krajiny v praxi územních samospráv

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

Členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí. V letech 2001 - 2015 vedoucí právního odboru ředitelství České inspekce životního prostředí. V současné době OSVČ (poradce, konzultant, lektor).

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje (odkaz k připojení) obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací lektorky k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE – součást Windows, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

pátek 27. 5. 2022
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-13:00: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkou.

 

Seminář je akreditován u MV ČR (AK/PV-317/2021; AK/VE-183/2021)

Po skončení semináře obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen úředníkům a pracovníkům odborů životního prostředí územně samosprávných celků, státních a dalších orgánů veřejné správy a dalším zájemcům o danou problematiku.

 

Předpokládaný obsah semináře:

1. Aktuální novela: Zákon č. 364/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů (účinnost od 1. 1. 2022)

  • invazní nepůvodní druhy na unijním seznamu, další (invazní) nepůvodní druhy, kompetenční a procedurální otázky řešené v ZOPK v návaznosti na přímo použitelná nařízení EU v oblasti nepůvodních a invazních nepůvodních druhů
  • změny v dalších předpisech, zejména v souvislosti s prováděním opatření k regulaci (zákon o myslivosti, zákon o rybářství, zákon na ochranu zvířat proti týrání, lesní zákon, vodní zákon), prováděcí předpisy v návaznosti na invazní novelu
  • významné změny v ZOPK nesouvisející s problematikou invazních a nepůvodních druhů (např. v § 13, § 66, § 81, § 90)

 

2. Nejčastější průřezové otázky praxe:

  • výklad pojmů v zákoně nedefinovaných: obecný postup správního orgánu, význam příp. definic v jiných právních předpisech 
  • forma správního aktu orgánu ochrany přírody (závazné stanovisko podle § 149 spr. řádu, nebo rozhodnutí): např. závazné stanovisko k zásahu do VKP, souhlas k zásahu do kr. rázu
  • hodnocení podle § 67: co je závažný zásah, kdy hodnocení po investorovi požadovat
  • účast veřejnosti, zejména práva spolků podle § 70 odst. 2 a 3 ZOPK: práva spolků ve vztahu k závazným stanoviskům OOP podle § 149 spr. řádu, zúžení práv spolků účastnit se řízení po 1. 1. 2018 (kdy spolek může být účastníkem řízení před stavebním úřadem), jak se vypořádávat s různými návrhy a námitkami spolků v řízení

 

Cena semináře:

1.600,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.