Zákon o ochraně přírody a krajiny – Dřeviny rostoucí mimo les – novely § 8, § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. a vyhlášky č. 189/2013 Sb. – Konzultace ke konkrétním případům

  • Domů
  • ONLINE Semináře
  • Zákon o ochraně přírody a krajiny – Dřeviny rostoucí mimo les – novely § 8, § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. a vyhlášky č. 189/2013 Sb. – Konzultace ke konkrétním případům

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.

Členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí. V letech 2001 - 2015 vedoucí právního odboru ředitelství České inspekce životního prostředí. V současné době OSVČ (poradce, konzultant, lektor).
Spoluautorka publikace Jelínková, J., Tuháček, M.: Právní vztahy k dřevinám, praktický průvodce. GRADA Publishing, a.s., 2016, 2. aktualizované vydání,  GRADA Publishing, a.s., 2018 

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

čtvrtek 26. 11. 2020
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-11:00: blok přednášek a diskusí

 

Seminář je akreditovaný u MV ČR.
Po skončení semináře obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen úředníkům a pracovníkům odborů životního prostředí územně samosprávných celků, státních a dalších orgánů veřejné správy a dalším zájemcům o danou problematiku.

 

Předpokládaný obsah semináře:

I. část on-line semináře (9:00 – 10:00)

  • Závazná stanoviska ke kácení pro účely stavebního záměru podle § 8 odst. 6 ZOPK  – sporné otázky aplikační praxe OOP a SÚ
  • Omezení účasti spolků na řízení podle ZOPK novelou § 70 odst. 3, nezměněné právo žádat o informování podle § 70 odst. 2, vztah k závazným stanoviskům OOP a k řízením podle stavebního zákona
  • Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb. a vyhlášky č. 86/2019 Sb. - novela účinná od 1. 4. 2019: výjimky z požadavku doložení souhlasu vlastníka, ochrana náhradních výsadeb a další dílčí změny

 

II. část on-line semináře (10:00 – 11:00)

Konzultace ke konkrétním případům – kulatý stůl

  • Ve druhé části on-line semináře máte možnost prodiskutovat problém, který máte při výkonu této agendy a to s lektorkou, případně s ostatními. Dotaz či problém, který Vás v této oblasti tíží, můžete  zaslat na e-mail campanus@campanus.com, aby si lektorka mohla připravit erudovanou odpověď.

 

Cena semináře:

1.200,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.