Vymáhání pohledávek obcemi

Přednáší: JUDr. Marta Balnerová Uzlová

Ředitelka odboru 39 - Správní činnosti v oblasti daní, cel a poplatků Ministerstva financí ČR. Od roku 2017 v seznamu odborných lektorů Ministerstva vnitra pro zkoušky odborné způsobilosti v oblasti daní a poplatků pro úředníky územních samosprávných celků.

Termín a místo konání:

čtvrtek 20. 2. 2020
Praha,
Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-14:30: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkou

Seminář je akreditován u MV.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen úředníkům územně samosprávných celků, kteří se zabývají problematikou výkonu rozhodnutí a vymáháním pohledávek a dalším zájemcům o danou oblast.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Způsoby vymáhání.

 

Vymáhání daňovou exekucí. Vymáhání prostřednictvím soudního exekutora. Uplatnění pohledávky v insolvenčním řízení. Přihlášení pohledávky do veřejné dražby. Vztah daňového a občanského soudního řádu.

 

2. Nařízení daňové exekuce. Prohlášení o majetku.

 

Zahájení exekučního řízení. Náležitosti exekučního příkazu. Způsoby daňové exekuce. Výzva správce daně. Právní účinky doručení výzvy. Lhůta pro podání prohlášení o majetku. Náležitosti prohlášení o majetku. Důvody pro zánik povinnosti podat prohlášení o majetku.

 

3. Zastavení daňové exekuce. Exekuční náklady.

 

Důvody pro zastavení daňové exekuce. Náležitosti rozhodnutí o zastavení daňové exekuce. Povinnost hradit exekuční náklady. Náklady za nařízení daňové exekuce. Náklady za výkon prodeje. Hotové výdaje. Výše exekučních nákladů. Vymáhání exekučních nákladů.

 

4. Daňová exekuce srážkami ze mzdy. Daňová exekuce přikázání pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb.

 

Mzda a jiné příjmy. Povinnosti poddlužníka. Omezení dlužníka. Pokračování ve srážkách ze mzdy. Několik plátců mzdy. Poskytovatelé platebních služeb. Průběh exekuce. Povinnosti poddlužníka. Omezení dlužníka. Pohledávky nepostižitelné exekucí. Omezení exekuce.

 

5. Odpis nedoplatku pro nedobytnost.

 

Nedobytný nedoplatek. Postup při odpisu nedoplatku. Lhůta pro placení daně. Délka lhůty. Úkony přerušující běh lhůty. Úkony, které staví běh lhůty.


 

!!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.


Cena semináře:

1.850,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.