VODOVODY A KANALIZACE - Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

 • Domů
 • Semináře
 • VODOVODY A KANALIZACE - Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

Přednáší: Ing. Miloslava Melounová                                                                                                                                                                                                        

Lektorka je soudní znalec v oboru vodního hospodářství. Do roku 2019 byla ředitelkou České společnosti vodohospodářské ČSSI,.z.s. V současné době je i členkou redakční rady časopisu SOVAK (Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR).

Termín a místo konání:

čtvrtek 12. 11. 2020
Brno, Přednáškový sál Dietrichsteinského paláce, Zelný trh 8

Předpokládaný časový plán semináře:

8:30-9:00: Registrace účastníků semináře
9:00-14:00: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem.

 

Seminář je akreditován u MV.

 

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen pro obce, vodoprávní úřady a další zájemce o danou problematiku.

Předpokládaný obsah semináře:

 • povinnosti vlastníka vodovodu nebo kanalizace
 •  povinnosti provozovatele
 •  odborný zástupce provozovatele
 •  vodovodní a kanalizační přípojky
 •  obnova vodohospodářského majetku
 •  plán financování a realizace obnovy vodovodů a kanalizací
 •  dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací
 •  odběratelské smlouvy
 •  měření pitné a odpadní vody
 •  kalkulace cen vodného a stočného
 •  kalkulace cen vody předané
 •  provozní řády vodovodů a kanalizací
 •  kanalizační řády
 •  diskuze

 

!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.850,- Kč/ osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.