Velká novela občanského zákoníku - bytové spoluvlastnictví

 • Domů
 • Semináře
 • Velká novela občanského zákoníku - bytové spoluvlastnictví

Přednáší: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.                                                                         

Lektor je advokátem a členem Komise pro bytové právo Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

 

Termín a místo konání:

čtvrtek 26. 3. 2020

Olomouc, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1

 

Předpokládaný časový plán semináře:

8:30-9:00: Registrace účastníků semináře
9:00-14:00: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem.

 

Seminář akreditován u MV.

 

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen všem, kdo se při své praxi setkávají s problematikou vlastnictví bytů, včetně správy společných částí prováděných typicky SVJ. Vhodné rovněž pro developery, pracovníky realitních kanceláří, majitele nemovitostí, zaměstnance obecních úřadů zodpovědné za správu majetku obcí, a širokou odbornou veřejnost, včetně veřejnosti právnické.

 

Anotace:

Pro jednu z nejsložitějších, avšak zároveň nejdůležitějších úprav občanského zákoníku se připravuje rozsáhlá novelizace. Cílem zákonodárce je především odstranit nejasnosti předchozí úpravy a současně reagovat na potřeby praxe. Seminář se zaměří na aktuální problémy praxe a současně na obsah novely občanského zákoníku k bytovému spoluvlastnictví. Seminář bude orientován na praktické řešení výkladových problémů.

Seminář bude orientován na praktické řešení výkladových problémů.

 

Předpokládaný obsah semináře:

 1. Dva typy jednotek v právním řádu a dvojí vlastnické poměry z nich vyplývající. Nové pojetí jednotky a společných částí. Spoluvlastnické podíly.
   
 2. Vznik vlastnictví bytů podle občanského zákoníku (bytové spoluvlastnictví).
   
 3. Povinné platby vlastníků jednotek. Přechod dluhů při převodu jednotky. Ochrana nájemce bytu při prvním převodu jednotky.
   
 4. Způsoby vzniku SVJ podle občanského zákoníku.
   
 5. Vnitřní poměry SVJ. Změna prohlášení vlastníka. Odstranění vad prohlášení vlastníka. Zrušení bytového spoluvlastnictví.
   
 6. Zásadní změny obsažené v projednávané novelizaci právní úpravy bytového spoluvlastnictví.
   

 

!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.850,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

 

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com

 

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.