Úniky zvířat v zákoně na ochranu zvířat a související právní úprava

  • Domů
  • Semináře
  • Úniky zvířat v zákoně na ochranu zvířat a související právní úprava

Přednáší: JUDr. Jana Traplová

Právník na úseku ochrany zvířat proti týrání Ministerstva zemědělství. Danou problematikou se intenzivně zabývá od roku 2002.

Termín a místo konání:

úterý 9. 4. 2019
Olomouc, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1

Předpokládaný časový plán semináře:

8:30-9:00: Registrace účastníků semináře
9:00-14:00: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkou

Seminář je akreditován u MV.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen především pro pracovníky obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů a také pro další subjekty, které se zabývají problematikou toulavých a opuštěných zvířat.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Právní postavení zvířete v zákoně na ochranu zvířat a v novém občanském zákoníku. Základní pojmy zákona na ochranu zvířat, kategorizace zvířat, základní principy.

2. Úniky zvířat a toulavá a opuštěná zvířata v zákoně na ochranu zvířat. Právní postavení toulavých a opuštěných zvířat. Úniky zvířat v zájmových chovech a zvířat hospodářských.

3. Obecně závazné vyhlášky o pohybu psů a nevedení psa na vodítku, správní tresty za jejich porušení. Rozlišení úniku zvířete a nevedení psa na vodítku.

4. Orgány ochrany zvířat, oprávnění a povinnosti obcí a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, včetně nejčastějších chyb ve správním řízení.

5. Vyjádření Ministerstva zemědělství a judikatura v oblasti úniků zvířat. Přestupky v zákoně na ochranu zvířat.

6. Opuštěná a nalezená zvířata v novém občanském zákoníku. Toulavá a opuštěná zvířata a odchyt zvířat ve veterinárním zákoně.

 

!!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

Cena semináře:

1.800,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.