Střet zájmů

Přednáší: Bc. Radek Řechka

 

Působil jako tajemník na městském úřadě v Dobříši. V minulosti byl rovněž kvestorem a předsedou představenstva Vysoké školy manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a.s. a ředitelem Soukromé školy výpočetní techniky, s.r.o.

 

Termín a místo konání:

 

čtvrtek 28. 11. 2019
Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

 

Předpokládaný časový plán semináře:
 

9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-14:30: blok přednášek a diskusí*

 

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

 

Požádáno o akreditaci u MV.

 

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen pracovníkům, kteří jsou podpůrným orgánem dle zákona o střetu zájmů, veřejným funkcionářům a dalším zájemcům o danou oblast.

 

Předpokládaný obsah semináře:

 

  1. Přehled platné legislativy.

 

  1. Registr oznámení veřejných funkcionářů.

 

  1. Povinnosti podpůrného orgánu.

 

  1. Zaevidování veřejného funkcionáře (kde, kdy, jak).

 

  1. Povinnosti veřejného funkcionáře.

 

  1. Typy oznámení (vstupní, průběžné, výstupní).

 

  1. Kde, kdy a jak vyplňovat oznámení.

 

  1. Praktické příklady vyplňování registru oznámení.

 

 

!!! POZOR AKCE !!!!

 

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

 

Cena semináře:

 

1.850,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

 

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

 

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.