Stavební zákon – aktuální přehled úpravy územního, společného a stavebního řízení

 • Domů
 • ONLINE Semináře
 • Stavební zákon – aktuální přehled úpravy územního, společného a stavebního řízení

Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová

 

Právník specializující se na problematiku stavebního zákona, GDPR a ochrany osobních údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím, správního řádu, přestupkového zákona aj. V letech 2004-2018 působila jako právník Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2013.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

středa 19. 10. 2022
 

Předpokládaný časový plán semináře:

09:00-13:00: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkou

 

Seminář je akreditován MV.
Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen pro pracovníky stavebních úřadů, ale také pro širokou veřejnost a zájemce o novinky týkající se právní úpravy předmětné problematiky.

Poznámka: V rámci on-line semináře budou podány základní informace o změnách, které přináší nový stavební zákon, schválený a dne 29.7.2021 vyhlášený ve Sbírce zákonů pod č. 283/2021 Sb.

 

Předpokládaný obsah semináře:

 1. Informace o novele stavebního zákona provedené zákonem č. 403/2020 Sb. s účinností od 1. 1. 2021, přechodná ustanovení novely
   
 2. Základní pojmy – stavba hlavní, soubor staveb, vznik stavby, zánik stavby
   
 3. Problematika závazných stanovisek - § 4 stavebního zákona a § 149 správního řádu – změny od 1. 1. 2021, § 96b stavebního zákona
   
 4. Stavební úřady - příslušnost k rozhodování
   
 5. Územní rozhodnutí – druhy, veřejnoprávní smlouva dle § 78a SZ, územní souhlas, společný souhlas
   
 6. Územní řízení – podmínky, proces vedení, účastníci řízení
   
 7. Společné územní a stavební řízení, specifika zákona č. 416/2009 Sb. – změny od 1. 1. 2021
   
 8. Územní/společné řízení s posuzováním vlivů na životní prostředí
   
 9. Souhlas s ohlášením, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva dle § 116 SZ, oznámení stavebního záměru s certifikátem AI
   
 10. Změna stavby před dokončením
   
 11. Kolaudace – změny od 1. 1. 2021
   
 12. Změna v účelu užívání
   
 13. Povinnosti stavebníka – změny od 1. 1. 2021
   
 14. Diskuze, dotazy

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.