Řidičské průkazy – online seminář

Přednáší: Mgr. Lenka Mrázová, DiS.   

         

Lektorka působí na Městském úřadu Písek, kde se zabývala agendou řidičských průkazů. Působila také u společnosti Atlas consulting spol. s r.o., Ostrava, kde se podílela na tvorbě komentářů k ustanovením zákonů.

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

pátek 28. 5. 2021
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-13:00: blok přednášek a diskusí

(Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkou)

 

Seminář akreditován u MV (AK/PV-187/2021; AK/VE-118/2021).

Po semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen zejména úředníkům věnujícím se problematice řidičských průkazů.

 

Předpokládaný obsah semináře:

1) Řidičské oprávnění

 • Řidičské oprávnění
 • Druhy řidičských oprávnění
 • Zdravotní způsobilost
 • Pravidelné lékařské prohlídky
 • Dopravně psychologické vyšetření
 • Odborná způsobilost
 • Udělení řidičského oprávnění
 • Podmínění a omezení řidičského oprávnění
 • Odnětí řidičského oprávnění
 • Pozbytí řidičského oprávnění
 • Pozastavení řidičského oprávnění
 • Zrušení podmínění a omezení řidičského oprávnění
 • Vrácení řidičského oprávnění

 

2) Řidičský průkaz

 • Druhy řidičských průkazů
 • Vydání řidičského průkazu
 • Vydání mezinárodního řidičského průkazu
 • Odevzdání řidičského průkazu
 • Vrácení řidičského průkazu
 • Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu
 • Výměna řidičského průkazu členského státu, řidičského průkazu vydaného cizím
 • státem
 • Neplatnost řidičského průkazu

 

3) Zadržení řidičského průkazu

 • Důvody pro zadržení řidičského průkazu         
 • Řízení o zadržení řidičského průkazu

 

Cena semináře:

1.600,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.