Řidičské průkazy – Rozhodování na úseku řidičských průkazů

Přednáší: Mgr. Lenka Mrázová, DiS.   

         

Lektorka působí na Městském úřadu Písek, kde se zabývala agendou řidičských průkazů. Působila také u společnosti Atlas consulting spol. s r.o., Ostrava, kde se podílela na tvorbě komentářů k ustanovením zákonů.

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

úterý 14. 2. 2023
 

Předpokládaný časový plán semináře:

8:00-13:00: blok přednášek a diskusí

(Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkou)

 

Seminář akreditován u MV (AK/PV-187/2021; AK/VE-118/2021).

Po semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen zejména úředníkům věnujícím se problematice řidičských průkazů.

 

Předpokládaný obsah semináře:

1) Správní řízení dle správního řádu

 • zahájení správního řízení
 • dokazování  
 • rozhodnutí
 • opravné prostředky

 

2) Rozhodnutí o podmínění a omezení řidičského oprávnění a rozhodnutí o zrušení podmínění nebo omezení řidičského oprávnění

3) Rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění a rozhodnutí o vrácení řidičského oprávnění

4) Rozhodnutí o pozastavení řidičského oprávnění

5) Zadržení řidičského průkazu

 • zahájení řízení o zadržení řidičského průkazu        
 • dokazování - s důrazem na posouzení důvodu pro zadržení řidičského průkazu 
 • rozhodnutí
 • opravné prostředky
 • vrácení řidičského průkazu – důvody a procesní postup

 

6) Řízení o námitkách

 •     oznámení o dosažení 12 bodů v bodovém hodnocení řidiče
 •     podání námitek
 •     oprava záznamu v registru řidičů
 •     rozhodnutí o zamítnutí námitek – s důrazem na posuzování záznamů v registru řidičů

 

Poznámka: K výše uvedeným rozhodnutím budou v prezentaci uvedeny vzory.

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba
* ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.