Řidičské průkazy - Námitkové řízení proti záznamu bodů v registru řidičů

 • Domů
 • ONLINE Semináře
 • Řidičské průkazy - Námitkové řízení proti záznamu bodů v registru řidičů

Přednáší: Mgr. Lenka Mrázová, DiS.                                 

Lektorka působí na Městském úřadu Písek, odbor vnitřních věci, kde se zabývá agendou přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a agendou řidičských průkazů (metodika). Dále působí u společnosti Atlas consulting spol. s r.o., Ostrava, kde se podílí na tvorbě komentářů k ustanovením zákonů.

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE – součást Windows, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

čtvrtek 26. 10. 2023
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-14:00: blok přednášek a diskusí

(Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem)

 

Seminář akreditován u MV.

Po semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen zejména úředníkům věnujícím se problematice řidičských průkazů.

 

Předpokládaný obsah semináře:

1) Správní řízení dle správního řádu

 • správní řízení obecně
 • náležitosti podání
 • zahájení správního řízení
 • doručování
 • dokazování
 • zastupování 
 • rozhodnutí
 • náležitosti rozhodnutí

 

2) Řízení o námitkách

 • důsledek dosažení 12 bodů
 • vybodování „neřidiče“
 • vybodování držitele cizího řidičského průkazu
 • námitky
 • lhůty
 • náležitosti podání námitek
 • oprávněné (důvodné) námitky
 • nedůvodné námitky
 • posuzování záznamů + judikatura
 • příkazový blok – náležitosti + vzory
 • přezkumné řízení
 • přerušení řízení + vzor usnesení o přerušení řízení
 • rozhodnutí o námitkách + vzor rozhodnutí
 • vrácení ŘO + vzor rozhodnutí
 • ostatní judikatura
 • odečet bodů na základě školení bezpečné jízdy

 

Cena semináře:

1.700,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba
* ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.