Uveřejňování smluv podle zákona o registru smluv

Přednáší: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.                                                                                                                                                                                                   

Lektor s dlouholetou přednáškovou praxí. V současné sobě pracuje jako docent Ústavu práva a humanitních věd MZLU v Brně. Ve své přednáškové činnosti se zabývá problematikou registru smluv a zadávání veřejných zakázek.

Termín a místo konání:

úterý 16. 6. 2020
Olomouc, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1

 

Předpokládaný časový plán semináře:

8:30-9:00: Registrace účastníků semináře
9:00-14:00: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem.

 

Seminář je akreditován u MV.

 

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen zejména úředníkům územně samosprávných celků, pracovníkům státních úřadů či jiných institucí veřejné správy, zaměstnancům příspěvkových organizaci, státních podniků, obchodních společností a jiných subjektů pod kontrolou orgánů veřejné moci, veřejným výzkumným institucím, zdravotním pojišťovnám a dalším zájemcům o danou problematiku.

 

Předpokládaný obsah semináře:

1. Účel a povaha registru smluv jako nástroje poskytování informací a veřejnoprávního omezení smluvní kontraktace.

2. Vztah registru smluv a ochrana osobních údajů a GDPR. Povaha GDPR týkající se ochrany osobních údajů fyzických osob.

3 Jaké smlouvy se povinně uveřejňují v registru smluv, dodatky smluv a přílohy smluv.

4. Určení hodnoty předmětu smlouvy jak pro účely rozhodnutí o uveřejnění v registru smluv, tak pro účely vyplnění metadat. 

5. Opakující se plnění a limit 50 tisíc bez DPH a uveřejňování rámcových smluv (dohod) a objednávek.

6. Anonymizace osobních údajů při uveřejnění smlouvy v registru smluv s přihlédnutím k nařízení GDPR, včetně metadat. 

7. Rozsah ochrany GDPR se zaměřením na registr smluv.

8. Výjimky z povinnosti uveřejnit smlouvu v registru smluv.

9. Opravy uveřejněné smlouvy v registru smluv.

10. Sankce za neuveřejnění smlouvy v registru smluv. 

 

!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.850,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

 

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com

 

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.