Projektová dokumentace a související činnosti

Přednáší: Ing. Jiří Blažek

Odborný a certifikovaný lektor v oblasti investiční výstavby.

Termín a místo konání:

čtvrtek 3. 5. 2018
Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-14:30: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování.

Poznámka: Výklad bude reflektovat praktické zkušenosti lektora v dané oblasti.

Seminář je určen úředníkům územních samospráv odpovědným za investice, výstavbu, správu majetku a zadávání veřejných zakázek, pracovníkům stavebních, investorských, inženýrských, dodavatelských a projektových organizací, architektům, prostě všem, kdo mohou s danou problematikou vejít do styku.

Předpokládaný obsah semináře:

 • Novela stavebního zákona (NSZ) - úprava správních řízení, požadavky na dokumentaci.

 • Projektová dokumentace je nutná pro správné stanovení cen a hodnot u smluv, veřejných zakázek a ohodnocení majetku.

 • Co je projektová dokumentace a co není projektovou dokumentací.

 • Kam zařadit studie, stavební záměry, zadávací dokumentace pro veřejné zakázky

 • Rozlišení technických předloh výkresů, návodů, modelů, apod.

 • Autorství, autorská práva, licenční smlouvy.

 • Duševní vlastnictví - technická práva.

 • Co je součástí a příslušenstvím projektové dokumentace ze:

 • - stavebního zákona

 • - občanského zákoníku

 • - zákona o veřejných zakázkách

 • - účetních a daňových předpisů

 • Ceny, ceny obvyklé, hodnoty v dokumentaci, hodnota věci

 • Cenové předpisy a výkazy výměr.

 • Jakost dokumentace, vady dokumentace, záruky z vadného plnění podle stavebního zákona a občanského zákoníku.

 • Průzkumy, zkoušky, měření,revize nezbytné v dokumentaci.

 • Smlouvy o dílo, smlouvy s nehmotným výsledkem, typové smlouvy, jejich obsah a rozsah.

 • Bezpečnostní, požární, hygienické předpisy a ochrana životního prostředí.

 • Dokumentace pro územní plány, regulační plány, územní studie

 • Zjednodušená technická dokumentace pro územní souhlas, ohlášení prací, opravy, udržování.

 • Správní řízení.

 • Dokumentace pasportů a neevidovaných staveb v katastru nemovitostí, staveb na cizím pozemku - nový občanský zákoník (NOZ)

 • Povinnosti zpracovatele projektové dokumentace, objednatele a stavebníka podle NSZ a NOZ

 • Dokumentace a projednávání EIA

 • Nařízení EP a Rady EU č. 305/2011 Sb., o harmonizovaných podmínkách pro uvádění stavebních výrobků na trh - uplatnění v dokumentaci.

   

  !!! POZOR AKCE !!!!

  Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

   

  Cena semináře:

  1.750,- Kč/osoba (včetně 21% DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

  Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com

  Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.