Procesní obstrukce v judikatuře – dopady nouzového stavu na správní řízení, vyřizování žádostí o informace a podnětů

  • Domů
  • ONLINE Semináře
  • Procesní obstrukce v judikatuře – dopady nouzového stavu na správní řízení, vyřizování žádostí o informace a podnětů

Přednáší: JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.                                                                                                                                                                                                                     

Členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí. V letech 2001 - 2015 vedoucí právního odboru ředitelství České inspekce životního prostředí. V současné době OSVČ (poradce, konzultant, lektor). Autorka komentáře ke kontrolnímu řádu.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

pátek 19. 6. 2020
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-11:00: blok přednášek a diskusí

 

Seminář je určen úředníkům územně samosprávných celků vedoucím různé druhy správních či přestupkových řízení, pracovníkům správních úřadů či dalších orgánů veřejné správy a dalším zájemcům o danou problematiku.

Po skončení webináře každý účastník obdrží mailem osvědčení o jeho absolvování. Úředníci územně samosprávných celků obdrží osvědčení podle zákona č. 312/2002 Sb.

 

Předpokládaný obsah semináře:

V souvislosti s omezením činnosti správních orgánů v době nouzového stavu, příp. i po jeho ukončení lze očekávat námitky účastníků řízení, že byla porušena jejich práva např.:

- v oblasti lhůt pro úkony účastníků a pro úkony správních orgánů,

- při doručování (např. splnění podmínek doručení fikcí) a činění podání účastníků,

- neumožněním nahlížení do spisu, ne-konáním místních šetření a ústních jednání, jejich nahrazování vlastními šetřeními správních orgánů, listinami, poznatky z úřední činnosti apod.

Porušení práva mohou namítat rovněž žadatelé o informace či podatelé podnětů apod.

Posouzení oprávněnosti těchto námitek musí vycházet ze základních zásad činnosti správních orgánů, z odlišení skutečného výkonu práva od jeho zneužití, rozlišování vad řízení, které mohou a které nemohou mít vliv na zákonnost, příp. věcnou správnost rozhodnutí. Vodítkem pro to je bohatá judikatura správních soudů, příp. Ústavního soudu.

 

Cena semináře:

1.200,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.