Připravované změny na úseku matrik

Přednáší: Bc. Karolína Kofroňová                                                                                                                                                            

Zkušená lektorka, působila dlouhá léta na krajském úřadě, kde se zabývala agendou matrik.
 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

čtvrtek 17. 6. 2021
 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-11:30: blok přednášek a diskusí

 

Seminář akreditovaný u MV ČR.
Po skončení on-line semináře každý účastník obdrží mailem osvědčení o jeho absolvování. Úředníci územně samosprávných celků obdrží osvědčení podle zákona č. 312/2002 Sb.

 

Seminář je určen pro úředníky územních samosprávných celků vykonávající správní činnosti na úseku matrik. 

 

Předpokládaný obsah semináře:

1 .        Navrhované změny a jejich dopad v praxi: působnost, prokazování totožnosti, sbírka listin, příslušnost k zápisu, určování otcovství před matriční úřadem, příjmení dítěte, doklady k uzavření manželství nebo vstupu do registrovaného partnerství, okruh oprávněných osob, náležitosti plné moci, lhůty nahlížení a vydávání výpisů, příslušnost k vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vstupu do registrovaného partnerství, prohlášení podle § 58 odst. 5 zákona o matrikách, jméno a příjmení a jejich změny

2.         Fáze schvalovacího procesu a předpokládaná účinnost

3.         Dotazy

4.         Konzultace

 

Cena semináře:

1.200,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.