Přestupky v silničním provozu - aktuální judikatura

Přednáší: Mgr. Petr Hrdlička

Lektor působí na Krajském úřadě Olomouckého kraje. Je rovněž přednášejícím a členem zkušební komise k zvláštní části zkoušky odborné způsobilosti pro přestupkové řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízení souvisejících při Institutu pro veřejnou správu Praha.

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

čtvrtek 9. 2. 2023
 

Předpokládaný časový plán semináře:

8:00-10:00: blok přednášek a diskusí

 

Seminář je akreditovaný u MV ČR.

Po skončení semináře každý účastník obdrží mailem osvědčení o jeho absolvování. Úředníci územně samosprávných celků obdrží osvědčení podle zákona č. 312/2002 Sb.

 

Webinář se věnuje aktuální, ale též ustálené, soudní judikatuře, týkající se přestupků spáchaných v silničním provozu, se zaměřením na vyhledávání a práci s touto judikaturou.

Cílem tohoto webináře je seznámit účastníky s aktuálními právními názory a závěry správních soudů ke konkrétním kauzám přestupků spáchaných v silničním provozu. Současně bude prezentována neméně důležitá skutečnost, a to smysl judikatury při rozhodování správních orgánů, způsob jejího vyhledávání, zdroje a doporučená forma citace této judikatury.

Cílovou skupinou, pro kterou je webinář určen, jsou zejména úředníci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, případně krajských úřadů, vykonávající správní rozhodování o přestupcích v silničním provozu.

 

Předpokládaný obsah semináře:

Webinář bude zaměřen na vysvětlení následujících skutečností:

  • Zdroje judikatury
  • Práce s judikaturou
  • Rozbor konkrétních kauz
  • Diskuse a sdílení zkušeností.

 

Cena semináře:

1.200,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba
* ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.