Přestupky na úseku střetu zájmů - online seminář

Přednáší: JUDr. Jiří Kapras                                                                                        

 

Ředitel Odboru střetu zájmů a boje proti korupci Ministerstva spravedlnosti ČR.

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE – součást Windows, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

čtvrtek 26. 10. 2023
 

Předpokládaný časový plán semináře:

10:00-12:00: blok přednášek a diskusí

 

Seminář je akreditován u MV.

Po semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen veřejným funkcionářům, na něž dopadá zákon o střetu zájmů, především pak vedoucím úředníkům územně samosprávných celků, zastupitelům, starostům, primátorům, vedoucím státních úřadů, vedoucím příspěvkových organizací, soudcům, státním zástupcům, úředníkům projednávajícím přestupky na úseku střetu zájmů aj.

 

Předpokládaný obsah semináře:

  • Vymezení pojmu přestupek – formální a materiální pojetí
  • Podmínky přestupkové odpovědnosti; obecné znaky přestupku a typové znaky přestupků na úseku střetu zájmů
  • Řízení o přestupku obecně a se zaměřením na specifika přestupků na úseku střetu zájmů
  • Poznatky z praxe, příklady dobré a špatné praxe
  • Dotazy účastníků, diskuze

 

Cena semináře:

1.400,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba
* ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.