Opatření obecné povahy

Přednáší: JUDr. Radislav Bražina, Ph.D.

Lektor působil jako asistent soudce Nejvyššího správního soudu.  V současné době je odborným asistentem na Katedře správní vědy a správního práva Právnické fakulty MU. Je autorem odborných článků zaměřených na oblast správního práva.

Termín a místo konání:

čtvrtek 26. 11. 2020
Olomouc, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1

 

Předpokládaný časový plán semináře:

8:30-9:00: Registrace účastníků semináře
9:00-14:00: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem.

 

V současné době požádáno o akreditaci MV ČR.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen úředníkům obcí, měst, krajů a státních úřadů, kteří vedou přestupkové a další druhy správních řízení, u nichž dochází ke správnímu trestání a dalším zájemcům o tuto oblast.

Poznámka: Cílem semináře je seznámit účastníky s právní úpravou související s opatřením obecné povahy, a to od fáze jeho přípravy, přes projednávání návrhu jak v rámci veřejné správy, tak i s dotčenými osobami (veřejností), jeho vydání včetně případného přezkumu zákonnosti vydaného opatření obecné povahy v přezkumném a soudním řízení. V rámci semináře je zohledněna dosavadní rozhodovací praxe soudů a bude přihlédnuto i ke speciální úpravě opatření obecné povahy ve zvláštních zákonech, zejména ve stavebním zákoně.

 

Předpokládaný obsah semináře:

  • Opatření obecné povahy pohledem druhů správních aktů
  • Opatření obecné povahy a odlišnosti od jiných forem činnosti veřejné správy
  • Formální a materiální pojetí opatření obecné povahy
  • Projednávání návrhu opatření obecné povahy
  • Uplatňování připomínek a námitek k návrhu opatření obecné povahy
  • Rozhodování o námitkách – jeho povaha a přezkoumávání
  • Schválení, vyhlášení a účinnost opatření obecné povahy
  • Přezkum zákonnosti opatření obecné povahy v přezkumném řízení
  • Soudní přezkum opatření obecné povahy

 

!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.850,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

 

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com

 

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.