Oceňování v bankovnictví

Přednáší: Ing. Petr Ort, Ph.D.

Oceňování nemovitostí se věnuje více než 25 let. Profesní zkušenosti získal ve znaleckém ústavu Komerční banky, a zejména ve světově největším znaleckém ústavu American Appraisal, ltd. naposledy na pozici viceprezidenta a výkonného ředitele pro Českou republiku. Od roku 2008 je vedoucím autorem Cenové mapy České republiky. Přednáší na vysokých školách, vede sekci znalectví Certifikačního orgánu 3022. Je autorem 30 publikací z oboru oceňování majetku. V současné době vede vlastní znaleckou kancelář ORTAGON.

Termín a místo konání:

čtvrtek 26. 4. 2018
Olomouc, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1

Předpokládaný časový plán semináře:

8:30-9:00: Registrace účastníků semináře
9:00-14:00: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování.

Seminář je určen znalcům v oboru Ekonomika, specializace Ceny a odhady nemovitostí, odhadcům nemovitostí, pracovníkům bank (na různých pozicích front office i back office v oblasti úvěrů, v oblasti řízení úvěrového rizika – supervizory, auditory apod.), finančním poradcům, realitním makléřům.

Cílem semináře je seznámit posluchače s teorií a praxí oceňování pro účely zajištění úvěru nemovitou zástavou. Seminář bude ilustrován konkrétními příklady a bude zaměřen na problematiku českého trhu. Absolvent semináře by měl získat potřebné znalosti z oblasti oceňování pro potřeby bankovního sektoru.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Právní aspekty ocenění:

 

Nový občanský zákoník.

Zákon o oceňování majetku.

Zákon o spotřebitelském úvěru.

Zákon o dluhopisech.

 

2. Základy bankovnictví

 

Základní definice a pojmy.

Druhy bank.

Způsoby zajištění úvěru.

Požadavky ČNB na zajištění úvěru.

 

3. Výběr zástavy pro zajištění úvěru nemovitou zástavou

 

Role zástavy v úvěrovém procesu.

Modalitní analýza vývoje hodnoty po dobu čerpání úvěru.

Analýza vhodnosti zástavního instrumentu.

Podmínky vhodnosti zástavy.

Podmíněně vhodné zástavy.

Nevhodné zástavy.

 

4. Specifika ocenění pro zajištění úvěru

 

Základní teorie oceňování nemovitostí.

Aplikace porovnávací metody.

Aplikace výnosové metody ve vztahu k úvěruschopnosti.

Aplikace nákladové metody ve formě pro zajištění úvěru.

Tvorba cenových map.

Problematika zadlužitelné hodnoty.

 

5. Praktické aplikace

 

Základní metodika pro ocenění pro účely zajištění úvěru.

Zjednodušená metodika pro hromadné ocenění.

Praktická tvorba cenových map.

 

 

!!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.850,- Kč/osoba (včetně 21% DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.