Obce, kraje a zákon o odpadech - online seminář

Přednáší: JUDr. Zuzana Svobodová, Ph. D.

Lektorka je specialistkou v oblasti životního prostředí. Dříve působila na Ministerstvu životního prostředí, odbor odpadů a odbor legislativní (zákon o odpadech a zákon o obalech).

 

Technické podmínky k semináři

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač den před zahájením semináře na svou emailovou adresu uvedenou v přihlášce k semináři společně s prezentací k semináři.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem (Microsoft EDGE – součást Windows, Google Chrome) a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka). V případě, že chcete klást lektorovi dotazy, můžete buď formou chatu, nebo případně dotazem (mikrofon) či dopředu prostřednictvím e-mailu (campanus@campanus.com).

 

Termín konání:

úterý 7. 6. 2022

 

Předpokládaný časový plán semináře:

8:00-12:30: blok přednášek a diskusí

Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkou.

 

Seminář akreditován u MV.

Po semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen úředníkům a pracovníkům územně samosprávných celků, státních a dalších orgánů veřejné správy a dalším zájemcům o danou problematiku.

 

Předpokládaný obsah semináře:

  • nezákonně soustředěný odpad („černé skládky“) a obecní úřady obcí s rozšířenou působností

  • povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů

  • přehled povolení vydávaných krajskými úřady (zejm. povolení provozu zařízení určených pro nakládání s odpady, povolení k obchodování s odpady, povolení mísení nebezpečných odpadů)

  • souhlas s provozem malého zařízení

  • obecně závazné vyhlášky obcí a obecní systém odpadového hospodářství

  • průběžná evidence a ohlašování

  • plány odpadového hospodářství

  • kontrola, opatření k nápravě a odpovědnost za přestupky

  • další výkon státní správy (zejm. bezpečné uskladnění odpadů z nedovolené nebo nedokončené přepravy, závazná stanoviska a vyjádření, kontrola hodnocení nebezpečných vlastností odpadu)

  • výkon státní správy podle zákona o výrobcích s ukončenou životností

 

Cena semináře:

1.600,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH).

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.