Občanské průkazy a cestovní doklady

Přednáší: Mgr. Veronika Zalomová                                                                                                                                                                                                                             

L  ektorka působí na Ministerstvu vnitra ČR, odbor správních činností, jako vrchní ministerský rada na oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů občanů. Od roku 2017 je lektorkou a zkušební komisařkou v Institutu pro veřejnou správu Praha — příprava na ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů.

Termín a místo konání:

úterý 7. 4. 2020
Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-14:30: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem.

Požádáno o akreditaci u MV (v době konání semináře předpokládáme kladné rozhodnutí o akreditaci).

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen pro úředníky územně samosprávných celků, kteří se zabývají agendou občanských průkazů a cestovních dokladů.

Předpokládaný obsah semináře:

Občanské průkazy

 • právní úprava občanských průkazů – zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech,
  ve znění pozdějších předpisů
  • pojem občanský průkaz, údaje zapisované do občanského průkazu
  • vydání občanského průkazu, příslušnost úřadu pro vydání občanského průkazu
  • podání žádosti o občanský průkaz a jeho převzetí
  • platnost občanského průkazu, skončení platnosti občanského průkazu
  • potvrzení o občanském průkazu
  • povinnosti občanů a jiných subjektů k občanskému průkazu
  • informační systém evidence občanských průkazů
  • správní poplatky

 

 • změny na úseku občanských průkazů po nabytí účinnosti zákona č. 195/2017 Sb., kterým
  se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • biometrické údaje v občanském průkazu – implementace Nařízení Evropského parlamentu
  a Rady (EU) 2019/1157 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení
  k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pobytu
 • příklady z praxe a praktické ukázky
 • nová centrální aplikace C227 – základní informace, včetně ukázky vybraných procesů a funkcí
 • navrhované změny na úseku občanských průkazů v souvislosti s přípravou nového zákona
  o občanských průkazech
 • výměna zkušeností, diskuze

 

Cestovní doklady

 • právní úprava cestovních dokladů – zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
  • pojem cestovní doklad, údaje zapisované do cestovního dokladu
  • vydání cestovního dokladu, příslušnost úřadu pro vydání cestovního dokladu
  • podání žádosti o cestovní doklad a jeho převzetí
  • platnost cestovního dokladu, skončení platnosti cestovního dokladu
  • lhůta pro vydání cestovního dokladu
  • povinnosti občanů a jiných subjektů k cestovnímu dokladu
  • informační systém evidence cestovních dokladů
  • správní poplatky

 

 • změny na úseku cestovních dokladů po nabytí účinnosti zákona č. 195/2017 Sb., kterým
  se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • příklady z praxe a praktické ukázky
 • nová centrální aplikace C227 – základní informace, včetně ukázky vybraných procesů a funkcí
 • navrhované změny na úseku občanských průkazů v souvislosti s přípravou nového zákona
  o občanských průkazech

 

!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.850,- Kč/ osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.