LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V ODPADECH (očekávaná účinnost leden 2021)

 • Domů
 • Semináře
 • LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V ODPADECH (očekávaná účinnost leden 2021)

Přednáší: JUDr. Zuzana Svobodová, Ph. D.

Lektorka je specialistkou v oblasti životního prostředí. Dříve působila na Ministerstvu životního prostředí, odbor odpadů a odbor legislativní (zákon o odpadech a zákon o obalech)

Termín a místo konání:

úterý 6. 10. 2020
Praha, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21

 

Předpokládaný časový plán semináře:

9:00-9:30: Registrace účastníků semináře
9:30-14:30: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorem.

 

V současné době požádáno o akreditaci MV ČR.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

 

Seminář je určen úředníkům a pracovníkům územně samosprávných celků, státních a dalších orgánů veřejné správy a dalším zájemcům o danou problematiku.

Předpokládaný obsah semináře:

 • porovnání zákona č. 185/2001 Sb. a nové odpadové legislativy – zákon o odpadech, zákon o výrobcích s ukončenou životností a související tzv. změnový zákon
 • nový zákon o odpadech - působnost zákona, základní pojmy, povinné osoby
 • povinnosti podle nového zákona o odpadech – obecné povinnosti, povinnosti původce odpadu a provozovatelů zařízení, obchodník s odpady a zprostředkovatel nakládání s odpady, povinnosti při jednotlivých způsobech nakládání s odpady
 • povolení podle nového zákona o odpadech
 • zákaz skládkování odpadu, poplatek za ukládání odpadů na skládku a „třídící sleva“
 • nakládání s vybranými druhy odpadu (komunální odpad, biologicky rozložitelný odpad, nebezpečný odpad a další), černé skládky
 • evidence a ohlašování, plány odpadového hospodářství
 • přestupky, opatření k nápravě a výkon veřejné správy
 • přechodná ustanovení (dokdy je třeba být v souladu s novou legislativou)
 • poplatky za komunální odpad podle tzv. změnového zákona
 • výrobky s ukončenou životností – pneumatiky, baterie, elektrozařízení a autovraky

 

!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.850,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

 

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com

 

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

 

 


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.