Jak úspěšně řídit projekty veřejné správy

Přednáší: Ing. Olga Tkáčová     

 

16 let byla starostkou Městyse Pozlovice, v současné době externě spolupracuje na řízení projektů samospráv i podnikatelů. V praxi působila i v dalších oblastech veřejné správy - na stavebním a finančním úřadě, ve vzdělávacím zařízení MF ČR Přehrada v Pozlovicích přednášela problematiku nepřímých daní.

 

Termín a místo konání:

úterý 20. 10. 2020
Olomouc, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1

Předpokládaný časový plán semináře:

8:30-9:00: Registrace účastníků semináře
9:00-14:00: blok přednášek a diskusí*

* Pauzy budou dělány po dohodě s lektorkou

Seminář je akreditován u MV.

Na semináři obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování (úředníci samosprávných celků podle zákona č. 312/2002 Sb.).

Seminář je určen zejména pro starosty, zastupitele, a dále pro projektové manažery, úředníky územně samosprávných celků působící na investičních odborech či odborech strategického rozvoje, zaměstnancům orgánů veřejné správy a dalším zájemcům o danou oblast.

Předpokládaný obsah semináře:

1. Volební program – veřejný slib voličům.

2. Strategické plány rozvoje, databáze projektových záměrů, územní plán, inventarizace a pasporty majetku – základní podklady pro iniciaci projektů.

3. Kategorie projektů, možnosti členění, stanovení priorit.

4. Z teorie projektového řízení – co je to projekt, členění na základní fáze, trojimperativ, výkonný projektový tým.

5. Specifika projektů veřejné správy – zákazníkem je veřejnost, rozhodovací pravomoci v samosprávě, zákon o veřejných zakázkách.

6. Zahájení projektu – logický rámec, investiční záměr, základní a zásadní otázky při zahájen projektu – proč?, kam?, do kdy?, za kolik? kdo?

7. Postupy při plánování projektu, možnosti a příklady využití SW.

8. Řízení změn a rizik projektu.

9. Ukončení projektu – poslední, ale důležitý úkol.

10. Odkazy na literaturu a další zdroje informací, diskuze, dotazy.

 

!!!! POZOR AKCE !!!!

Tři z vylosovaných účastníků od nás obdrží láhev kvalitního moravského vína.

 

Cena semináře:

1.850,- Kč/osoba (osvobozeno od DPH). Cena zahrnuje účast na semináři, případný studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím, zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, občerstvení (domácí bagetu a malou sladkost), kávu (čaj), minerální vodu (nikoli však oběd).

Dotazy týkající se problematiky semináře je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: campanus@campanus.com.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.


PŘIHLÁŠKA DO KURZU

1. osoba


Objednatel

Bude uhrazeno:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s obchodními podmínkami uvedenými na webu campanus.com
a uděluji v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. souhlas s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů.